آیا کشیدن کارد به گردن اسماعیل توسط حضرت ابراهیم(ع) به صورت حقیقی بوده یا استعاری و کنایی؟

0 26

قرآن در سوره صافات داستان ابراهیم و اسماعیل را چنین بیان کرده است: (ابراهیم به اسماعیل) گفت: ای پسرم! در خواب دیده ام که تو را ذبح می کنم. بنگر که چه می اندیشی (نظر تو چیست) گفت: ای پدر! به هر چه مأمور شده ای عمل کند،که ان شاءالله مرا از صابران خواهی یافت. چون هر دو تسلیم (امر پروردگار) شدند (ابراهیم) پیشانی (اسماعیل) را روی خاک نهاد ما (به ابراهیم) ندا دادیم: ای ابراهیم! (به وظیفه ات عمل کردی) به خوابت عمل کردی و ما نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم. این آزمایشی آشکارا بود و او را به گوسفندی بزرگ باز خریدیم.۲

مفهوم این آیات آن است که ابراهیم کارد را به گلوی اسماعیل کشید تا به وظیفه اش عمل کند ولی کارد نبرّید. از روایات نیز همین مضمون استفاده می شود.

در ذیل این آیات در تفسیر مجمع البیان و المیزان۳ روایت شده که اسماعیل گفت: پدر جان! با این طناب دست و پای مرا ببند تا دست و پا نزنم و دامن خود را جمع کن تا خون من آن را نیالاید و مادرم خون را نبیند. کارد را خوب تیز کن و به سرعت کارد خود را بر گلویم بزن تا زود راحت شوم. ابراهیم خم شد و با کاردی که به دست داشت خواست به گلوی فرزند بکشد که جبرئیل کارد را برگردانید و اسماعیل را از زیر دست او کنار کشید و قوچی را به جای اسماعیل قرار داد و ابراهیم قوچ را قربانی کرد و ندایی از جانب مسجد خیف (در منی) بر آمد که: ای ابراهیم! رؤیای خود را تصدیق کردی و دستور خدا را انجام دادی.

توضیح: این وظیفه برای حضرت ابراهیم(ع) گرچه از ابتدا به صورت وظیفه و تکلیف الهی بود،ولی بعد معلوم شد برای امتحان کردن حضرت ابراهیم(ع) بوده است و در واقع خداوند نمی خواسته اسماعیل کشته شود و ابراهیم (ع) در این امتحان موفق از کار درآمد و به درجات بالایی نائل شد.

۲ همان، ص ۱۷۱٫

۳ همان.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.