اگر دو نفر عادل بگویند ما ماه را دیده ایم، دلالت بر عید فطر میکند؟

عید فطر
0 7

با تشکر از جنابعالی که با ما مکاتبه کرده و پرسشهای خود را مطرح فرمودهاید.

یکی از راههای اثبات رؤیت ماه، شهادت دو نفر عادل است. اگر دو نفر ماه را ببینند و به دیگران بگویند ماه را دیدهایم، با چند شرط برای دیگران نیز اول ماه ثابت میشود:

۱ – عدالت این دو نفر برای دیگران محرز باشد، یعنی دیگران آن دو را به عدالت و صداقت بشناسند.

۲ – آن دو نفر عادل ماه را با چشمان خود دیده باشند. بنابراین اگر ماه را ندیده، ولی از دیگران شنیدهاند، کافی نیست.

۳ – مشخصاتی که در رؤیت ماه نقل میکنند قابل قبول باشد، مثلاً اگر از یکی از آن دو سئوال شود ماه را که دیدی چگونه بود، بگوید: قسمت پایین ماه را دیدم، و از دیگری که سؤال شود بگوید: قسمت بالایی ماه روش بود، یا یکی بگوید ماه را در طرف محل غروب خورشید دیدم و دیگری بگوید: ماه را در طرف شرق دیدم، قابل قبول نیست.

۴ – شهادت بر رؤیت ماه باید از روی حس و با چشم معمولی باشد.

امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۲۹۶٫

۵ – شهادت بر شهادت قابل قبول نیست، مگر در مواردی که یکی از آن موارد در مورد رؤیت هلال است، یعنی اگر دو نفر عادل نزد دو نفر عادل شهادت دادند که ماه را دیدهایم و آن دو نفر عادل به دیگران شهادت بدهند که از آن دو نفر عادل شنیدیم که ماه را دیدهاند، شهادت آنان مورد قبول است.

همان، ج ۲، ص ۴۴۹٫

اما در مورد عید فطر امسال و اختلاف نظرهایی که پیش آمده، باید چند نکته عرض شود:

۱ – برخی از مراجع معظم که روز سیام رمضان را عید اعلام کردند قاعدتاً خودشان ماه را ندیده بودند، بلکه چون دو نفر عادل نزد آنان شهادت داده بودند که ماه را دیدهایم و اطمینان به عدالت آن دو نفر داشتهاند، بر ایشان اول ماه ثابت شده است. اما برخی دیگرا از مراجع برایشان احراز نشده که روز سی ام ماه رمضان عید باشد. از این رو روز بعد را عید اعلام کردند، پس اختلاف در احراز و عدم احراز، اثبات یا عدم اثبات) بوده است. به عبارت دیگر یک مرجع در صورتی میتواند سخن مرجع دیگر درخصوص رؤیت ماه را بپذیرد که آن مرجع خود، ماه را دیده باشد، در حالی که در عید فطر امسال چنین اتفاقی نیفتاد.

۲ – در مسئله رؤیت ماه یا شهادت بر رؤیت ماه فرقی بین مراجع و غیر مراجع نیست. این حکم یعنی احراز و عدم احراز، از خصوصیات مراجع تقلید نیست. بنابراین اگر برای شخصی ثابت شد که ماه دیده شد، یا خودش ماه را دید، گرچه برای مرجع تقلید او ثابت نشده و اعلام نکرده که فردا عید است، باید فردا را عید بگیرد، یعنی روزه نگیرد گرچه مرجعش عید نگرفته باشد.

۳ – اگر برای فرد یا مجتهدی احراز شد که فردا عید است، لزومی ندارد به دیگران اعلام کند که فردا عید است. به عبارت دیگر: مسئله$ احراز اول ماه تقلیدی نیست. بنابراین اگر برای مرجع تقلیدی ثابت شد که فردا عید است، ولی برای مقلدش خلاف آن ثابت شد، مقلد نمیتواند آن روز را عید بگیرد.

اگر مرجع تقلید حکم بکند که فردا عید است، تبعیت از او لازم است. که عید فطر امسال کسی از مراجع حکم نکرد که روز سیام رمضان عید است. فقط خبر دادند که برای ما اثبات شده که فردا (سی ام) عید است.

بنابراین عدم توجه برخی از مراجع و مؤمنان به اخبار مراجعی که روز قبل را عید اعلام کرده بودند، به جهت این بود که برای آنان ثابت نشده بود که سند سیام رمضان عید است. البته این جور اختلافها از نظر ما مطلوب نیست و آثار خوبی ندارد.

مطالب مشابه:

آیا نماز عید فطر و عید قربان را مأموم باید اقتدا کند؟
هرگاه نماز عید فطر, قربان و آیات به جماعت خوانده شود, آیا خواندن حمد و سوره بر مأموم لازم است؟

آیا نماز میت را شخص مکبر میتواند مانند نماز عید فطر بلند بخواند تا مردم آن را بخوانند یا باید فقط امام جماعت آن را بخواند؟
آیا نماز جمعه و نماز عید فطر واجب است ؟
وقتی با پیشرفته ترین ابزاراخترشناسان می گویند در فلان زمان فلان سیاره ازکنارزمین عبورمی کند،چرا برسراین که عید سعید فطر چه زمانی است، این همه اختلاف بین فقها هست؟
کیفیت نماز عید فطر را بیان کنید؟

 

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.