چگونه می توان مردم داری نمود که مورد رضایت خداوند منان و امام معصوم (ع ) قرارگیرد؟

0 27

اگر منظور این است که چگونه می توان رفتار کرد تا همهء مردم از آدم راضی وخشنود باشند و انسان محبوب دل همهء انسان ها گردد, باید گفت : چنین کاری و جلب دوستی طبقات مختلف وصاحبان ایده های متفاوت از کسی برمی آید که متظاهر و دروغگو باشد و با هر کس مطابق میلش بگوید وبنمایاند, ولی انسان هدف گرای خداپرست و فضیلت خواه تنها می تواند انسان های حقیقت طلب و هم کیش خود را جلب کند. قرآن کریم , پیامبر اسلام را معرفی می کند, یعنی نسبت به خطرناک ترین دشمنانت نیز رحمت داشته باش و به آنان محبت کن , اما منظور قرآن این نیست که با هر کسی مطابق میل وخوشایند او عمل کنیم و طوری رفتار کنیم که خوشش بیاید و به سوی ما کشیده شود, محبت آن است که باحقیقت توأم باشد. محبت خیر رساندن است , گاهی خیر رساندن به شکلی است که علاقه و محبت طرف راجلب نمی کند. آن ها چون این محبت ها را با تمایلات خویش مخالف می بینند, به جای قدردانی دشمنی می کنند.(۱

اگر منظور وظیفه انسان در قبال کسانی است که احترام و تکریم آن ها موجب رضایت و خشنودی خدااست , باید بدانیم که . با مردم باید به تناسب سن , علم واندیشه , مذهب و مکتب , نیز میزان تعلق و ارتباط آنان با شما رفتار کنید و دیگری عفو و گذشت در مقابل خطاهای آنها. و پوشاندن عیب های آنها است .

به بیان دیگر: انسان در قبال اصناف و طبقات مختلف مردم , وظایف یکسان و همانندی ندارد. پدر و مادر,همسر و فرزندان , برادران و خواهران , اقوام و بستگان , دوستان و همسایگان , همسالان و کوچک ترها و بزرگ ترها, علما و اندیشمندان , مسلمانان و مؤمنان , غیر مسلمانان و کفار (به عنوان انسان ) همه از نظر اسلام دارای حقوقی متناسب موقعیت خود هستند (نه یکسان و همانند) و انسان در برابر هر یک از آنان وظایفی دارد, اماوظایف و حقوق شان برابر و یکسان نیست . محبت در مدار عقل و شرع نسبت به آنان این است که حقوق هریک از آنان شناخته شود و وظایف قانونی و اخلاقی را به نسبت به آنان داریم انجام دهیم .

پیش از بیان برخی از آداب و روش مردم داری یا محبت در مدار عقل و شرع , به یک تذکر مهم توجه کنید:

محبت کلید اصلی است . از پیامبر اکرم (ص ) نقل شده که : . (۲ امام صادق (ع ) فرمود: . (۳ ولی مهم ترین مطلبی که لازم است در آن تأمل گردد, این است که بدانیم :

محبت چیست .

محبت چون نیاز فطری بشر است ممدوح انسان غربی و شرقی , مادی و الهی است . اما از نظر اسلام محبت انسان به دیگری باید مقدمهء یگانگی و اتحاد دو روح باشد و زمینه ساز محبت به محبوبی عالی تر و وصول به حقیقتی متعالی تر از افق اندیشهء انسان یعنی خدا گردد. در غیر این صورت , محبت نه تنها عامل پیوستگی ومردم داری نیست , بلکه باعث قطع رابطه و پیدایش جنگ و درگیری است . امام صادق (ع ) می فرماید: . (۴

راهکارهای مردم داری

آن چه ذیلاً ذکر می شود, وظایف اخلاقی با هدف مردم داری است که یک مسلمان نسبت به دوستان ومؤمنان دارد. شناخت سایر وظایف و حقوق را باید در جای خود جستجو کرد.

۱- آن چه برای خود نمی پسندید, برای دیگران نیز مپسندید.

۲- آن چه برای خود می خواهید ,برای دیگران نیز طلب کنید.

۳- سلام کردن

۴- مصافحه کردن و دست دادن

۵- معانقه و در آغوش گرفتن

۶- خوش رویی و تبسم

۷- خوش خویی و خوش زبانی

۸- ابراز علاقه و اظهار محبت

۹- تواضع و فروتنی

۱- احترام و تکریم شخصیت دیگران , حتی هنگام صدا کردن و گفتن نام آنان

۱۱- توجه کردن و گوش دادن به سخان آنان هنگام سخن گفتن .

۱۲- احترام گذاشتن به نظریات و آرامی آنان

۱۳- خوشبین بودن و نسبت به آنان سوءظن نداشتن

۱۴- به زیارت شان رفتن و دید و بازدید کردن

۱۵- ضیافت و مهمانی نمودن .

۱۶- عیادت و احوال پرسی در هنگام بیماری

۱۷- همکاری در سختی ها و همدردی در مصیبت ها

۱۸- به یاد آوردن و تقدیر نمودن از خدمات آنان , گرچه اندک باشد.

۱۹- فراموش کردن خدمت و خوبی های خود در حق دیگران و ناچیزشمردن آن , اگر چه در انظار دیگران بزرگ باشد.

۲- از خطا, قصور یا تقصیرات خود معذرت خواهی کردن و از خطای آنان به راحتی گذشتن .

۲۱- هدیه و سوغاتی دادن

۲۲- نامه نگاری و پاسخ به نامهء آنان .

جهت اطلاع بیشتر به کتاب اثر محمد رضا کاشفی مراجعه شود.

پی نوشت ها:

۱- شهید مطهری : جاذبه و دافعه علی (ع ) ص ۱۵- ۱۴

۲- میزان الحکمه , ج ۲ ص ۲۴۳ به نقل از آیین مهرورزی , محمد رضا کاشفی , ص ۳۱

۳- همان , ص ۲۱۵

۴- بحارالانوار, ج ۷۴ ص ۱۸۳ من وضع حبه فی غیر موضعه فقد تعرض القطیعه).

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.