در زمان طاغوت افرادی بودند که در گمرک کار می کردند و به گمان این که از حکومت طاغوتی دزدی کردن حرام نیست، از اموال گمرک به خانه می برند. حال تکلیف شخصی که بخواهد دِین خود را ادا کند یا فرزندانش دین او را ادا کنند، در صورتی که مقدار و قیمت اموال سرقت شده مشخص نباشد چیست؟ آیا باید به قیمت امروز حساب شود یا به قیمت آن زمان؟

0 29

شخصی که از اموال دولتی برداشت نموده، اجناسی را که برداشت نموده، ضامن است و باید عین یا قیمت آن را به بیت المال برگرداند. در صورت امکان به همان اداره برگرداند وگرنه باید به خزانه عمومی دولت تحویل بدهد.

در صورتی که مقدار و قیمت اموال برداشته شده مشخص نباشد، باید در حدّی به بیت المال برگرداند که برای او یقین به ادای دین حاصل شود و برای این که از این جهت برائت ذمه برای او حاصل شود، با حاکم شرع تماس حاص نماید تا از این طریق مشکل او بر طرف شود و قیمت اموال مسروقه را خواه بر اساس قیمت روز باشد یا قیمت آن زمان، بر اساس نظر حاکم شرع پراخت نماید.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.