تولی و تبری چیست؟توضیح دهید.

0 101

تولی از ریشه ولی، در اصل به معنی قرار گرفتن دو چیز کنار یکدیگر است، به گونهای که فاصله ای بین آن دو نباشد.

این واژه سپس در مورد قرب و نزدیک (مکانی و معنوی)، دوستی، یاری، تصدی امر و صاحب اختیار بودن، به کار رفته است.

تبرّی، به معنی تنفر داشتن و بیزاری جستن از نزدیک شدن و قرار گرفتن در مجاورت چیزی یا کسی است.

تولی و تبری دو فرع از فروع دین بلکه دو رکن ار ارکان اعتقادی و عملی اسلام، و از ضروریات مذهب شیعه است.

{P . امام خمینی، چهل حدیث، ص ۵۷۷٫

تولی به معنی پذیرش ولایت و دوستی حق تعالی و هر چیزی و هر کسی که نزد خدا محبوب است میباشد.

دوست داشتن پیامبر اسلام و فاطمه زهرا و دوازده امام صلوات الله علیهم و قبول ولایت و سرپرستی آنان، استمرار پذیرش ولایت خداوند، و تجلّی و تجسّم عملی ولایه الله است.

قرآن میفرماید: قُل اِن کنتم تحبّون الله فاتبعونی یحببکم الله (پیامبر!) بگو: اگر خدا را دوست{P . آل عمران (۳)، آیه ۳۱٫

میدارید، از من پیروی کنید، تا خدا (نیز) شما را دوست بدارد.

وظیفه ما در تحقق تولی و تبرّی

امام پنجم علیه السلام میفرماید: تمام حقایق هستی و کلید وصول به حقیقت اشیا و جلب رضایت حق تعالی، در شناخت و معرفت امام، و اطاعتش نهفته است، آگاه باشید اگر شخصی شبها تا صبح به عبادت بایستد و روزهاهمه روز روزه بگیرد و تمام مال و زندگیاش را در راه خدا انفاق کند و در تمامی عمرش حج خانه خدا کند، ولی خدا و امام منصوب از طرف خدا را نشناسد و ولایت او را در دل نداشته باشد، تا از او پیروی کند و تمام اعمالش با راهنمایی او باشد، چنین فردی از اهل ایمان شمرده نمیشود و برای او نزد خدا حقی و ثوابی وجود ندارد

{P . اصول کافی، ج ۳، ص ۳۱، ترجمه مصطفوی.

از مطالعه آیات و روایات این نکته به دست میآید که پذیرش ولایت قلبی و عشق و ارادت درونی به ائمهعلیهمالسلام بدون شناخت و معرفت آنان، و اطاعت و پیروی از آنها میسر نیست. به دیگر بیان: چون تولّی نسبت به ائمهعلیهمالسلام به معنی پذیرش امامت و ولایت و سرپرستی آنان، و نزدیک شدن به آنها از طریق نهادینه نمودن ارادت و محبت شان در دل و اطاعت و پیروی از آنها در همه امور فردی و اجتماعی است، و تبرّی نیز به معنی دوری جستن و فاصله گرفتن از دشمنان آنان و از هر چیزی، و وصفی و اخلاقی که مورد تنفر آنان است میباشد، لازم است براب تحقق جامع تولی و تبرّی سه نکته زیر پیوسته تداوم و تکامل داشته باشد:

۱ – معرفت خودرا نسبت به ائمهعلیهمالسلام و شناخت سیره و سنت آنان در امور شخصی واجتماعی، فرهنگی و تربیتی، عبادی و سیاسی و اقتصادی و… افزایش دهیم.

۲ – دوستان و دشمنان آنان، هم چنین کارها، صفات و امور اخلاقی را که محبوب و مبغوض نزد آنان بوده، بشناسیم.

۳ – به تولّی و تبرّی جامعیت ببخشیم. به بیان دیگر: تولی و تبرّی تحقق نمییابد مگر این که سه بعدی باشد، یعنی قولی، قلبی و عملی با هم باشد.

با سخنی از امام پنجمعلیهالسلام در مورد مفهوم دین، تولی و تبری و در مورد ان به پاسخ حُسن ختام میبخشیم.

امام باقرالعلومعلیهالسلام در پاسخ ابن جارود که درخواست نمود: دینی که شما خاندان خدا با آن پرستش میکنید، به من معرفی کنید فرمود: آن عبارت است از شهادت به وحدانیت خدا، و نبوت و رسالت پیامبر اسلامصلی الله وعلیه وآله وسلم و اقرار و اعتراف به آن چه که آن حضرت از جانب خدا آورده است (قرآن)، و اقرار به ولایت ما اهل البیت، و بیزاری جستن از دشمنان ما، و تسلیم امر ما شدن و اطاعت کامل نمودن، و در انتظار قائم آل محمدعج به سر بردن، و امر به معروف و نهی از منکر، و تلاش برای تحقق واجب و حلال، و اجتناب از گناهان و محرّمات

{P . اصول کافی، ج ۳، ترجمه مصطفوی، ص ۳۵٫

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.