آیا در قنوت نماز غفیله میتوانیم حاجت خود را به زبان فارسی یا ترکی بگوییم؟

لطفاً معنای نماز غفیله را برایم بنویسید.

0 919

آیا در قنوت نماز غفیله یا نماز حاجت به جای کذا و کذا، خواسته و حاجت خود را می توان به زبان فارسی یا ترکی یا … خواند؟ لطفاً معنای نماز غفیله را برایم بنویسید.

خواهر گرامی! توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال خواهانیم.

در قنوت نماز می توان دعا را به زبان فارسی یا ترکی و یا … خواند

و بنابر فتوای برخی از مراجع در نمازهای واجب احتیاط این است که به غیر زبان عربی نخوانند

اما حضرت امام در نمازهای واجب نیز خواندن دعا به زبان فارسی(غیر عربی) را جایز دانستند.

در قنوت نماز غفیله به جای کذا و کذا می توان به زبان فارسی یا غیر آن حاجت را خواست.

ترجمه نماز غفیله

نماز غفیله دو رکعت است. در رکعت اوّل بعد از حمد آیه ۸۸ سوره انبیا

(و ذاالنون اذ ذهب را بخواند. ترجمه آیه این است:

و یونس را به یاد آورد، در آن هنگام که خشمگین از میان قوم خود رفت و چنین پنداشت که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت.

(امّا موقعی که در کام نهنگ فرو رفت) در آن ظلمت ها (داخل شکم ماهی در دریا) صدا زد:

خداوندا! جز تو معبودی نیست. پاک و منزهی! من از ستمکاران بودم.

ما دعای او را به اجابت رساندیم و از اندوه نجاتش دادیم و این گونه مؤمنان را نجات می دهیم.

در رکعت دوم بعد از حمد آیه ۵۹ سوره انعام (و عنده مفاتیح الغیب …) را بخواند.

ترجمه آیه چنین است: کلید های غیب تن[ها نزد او است و جز او کسی آن ها را نمی داند.

آنچه را در خشکی و دریا است می داند.

هیچ برگی نمی افتد مگر این که از] آن آگاه است و نه هیچ دانه ای در تاریکی های زمین و نه هیچ تر و خشکی وجود دارد

جز این که در کتابی آشکار (در کتاب علم خدا) ثبت است.

در قنوت آن می خوانی:

اللّهم انّی اسألک بمفاتیح الغیب الّتی لا یعلمها الاّ انت أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد و أن تفعل بی کذا و کذا.

اللّهم انت ولیّ نعمتی و القادر علی طلبتی تعلم حاجتی فأسألک بحقّ محمّد و آل محمّد علیه و علیهم السلام لمّا قضیتها لی.

ترجمه: خدایا! تو را به کلیدهای غیب که کسی به جز تو از آن مطلع نیست می خوانم که بر محمّد و آل محمّد درود بفرستی و حاجت مرا … روا کنی.

خدایا! تو ولیّ نعمت من هستی و میتوانی حاجت مرا روا کنی.

تو را به حقّ محمّد و آل محمّد می خوانم حاجتم را روا کنی.

قبله

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.