اگر به دلایلی غریزه عاطفه یا محبت در انسان سرخورده شود،چه مشکلاتی برای بشر به بار خواهد آورد؟

0 15

یکی از مهمترین فطریات آدمی، عواطف و احساسات است. اگر کودکی به قدر کافی از مهر و نوازش و محبت والدین برخوردار شود، روانی شاد و امیدوار خواهد داشت و اگر از محبت محروم باشد، افسرده و ناامید و مستعد انحراف خواهد گردید. در کانون خانوادهای که فروغ محبت نتابد، باید منشأ بسیاری از آلام روحی و آسیبهای اجتماعی را جستجو کرد. این انسانها غالباً در بزرگی با خاطره تلخ و دردناک از کودکی، مردمی حساس، زودرنج، مأیوس، ناسازگار، ناراضی، پرتوقع، بدبین، آماده برای قهر و طغیان و خودکشی و بیماریهای روانتنی و عصبی میشوند. محبت مطبوعترین غذای روان کودکان است. کودک از محمد تقی فلسفی، کودک، ج ۲، ص ۱۶۷٫

بوسیدن، بوییدن، در آغوش گرفتن و نوازش کردن، خشنود میشود. بدیهی است که فقدان محبت و عدم تغذیه روحی، ناهنجاریهای رفتاری را در انسان خواه در دوران کودکی و خواه بزرگسالی ایجاد کرده و در اجتماع بروز میدهد. میتوان گفت یکی از علل پیدایش بزه و بزهکاری بی محبتی والدین نسبت به فرزندان است. تحقیقات و شواهد زیادی گویای این واقعیت است که در پس بسیاری از بزهکاریهای نوجوانان، کانون خانوادگی ناسالم و یا متلاشی شدهای پنهان است. بیش تر بزهکاران متعلق به خانواده هایی هستند که در آن از محبت و تفاهم اثر کمی وجود دارد.

دکتر نوابی نژاد، رفتارهای بهنجار و ناهنجار، ص ۱۱۸٫

جهان پیشرفته کنونی با همه دستاوردهای مادی از فقر عاطفی رنج میبرد، از این رو آمار جنایت و قتل و فساد و خودکشی همواره رو به افزایش است.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.