بعضی از افراد در جلسات دعا و توسل شرکت می کنند، اما در عین حال، فیلمهای مبتذل را می بینند. بین این دو عمل چه رابطه ای می تواند باشد؟

0 27

از این گونه برخوردها به دوگانگی در رفتار یاد می شود که متأسفانه بسیاری از افراد به آن مبتلا هستند.

امام علی(ع) در یک تقسیم بندی، افراد را به سه گروه تقسیم کرده اند و فرموده اند: مردم سه گروه اند: علمای الهی و دانش پژوهانی که برای نجات،دنبال تحصیل علم اند و افراد بی سر و پا که دنبال هر صدایی می دوند و با هر بادی حرکت می کنند.

آن ها با نور علم روشن نشده اند و به ستون محکمی پناه نبرده اند.[۱۵]

گروهی که در نامه مرقوم داشته اید، از قسم سوم هستند که از خود اراده و فکر ندارند و گاهی زود تحت تأثیر دیگران قرار می گیرند.

این افراد را باید عناصر ضعیف دانست که پایه های محکم دینی در درونشان ایجاد نشده و در حقیقت، التزام عملی به همه باورها ندارند.

قرآن مجید مؤمنان واقعی را از مدّعیان دروغین جدا کرده است و به اعراب بادیه نشین که ادعای ایمان داشتند، متذکر شده که: ای پیامبر، به آن ها بگو: شما ایمان نیاورده اید. بگویید اسلام آورده ایم، ولی هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است.[۱۶]

هر مسلمانی را نمی توان مؤمن گفت. مؤمن از نظر قرآن کسی است که خود را مقید به انجام تکالیف می داند. اگر این معیار قرآنی را برای سنجش مؤمنان به کار ببریم، معلوم نیست از انبوه میلیون ها مدّعی اسلام چه اندازه مؤمن واقعی هستند و چه مقدار مسلمان ظاهری.

البته وظیفه متدینین واقعی آن استکه این گروه را امر به معروف و نهی از منکر کنند و به سوی خود جذب نمایند و آن ها را از گناه باز دارند. چه بسا شرایط خانوادگی و محیطی و عوامل دیگر، باعث لغزش و انحراف افرادی شده که قلباً به آن تمایل نداشته اند.

حضور در جلسات دعا و غیره نشان دهنده طینت پاک و فراهم بودن زمینه هدایت آن ها است. باید با تشویق و اسباب دیگر بر این نقطه مثبت تأکید کرد. با تقویت جنبه های مثبت و کسب فضائل قطعاً جنبه های منفی ضعیف خواهد شد.

[۱۵] نهج البلاغه، قصار ۱۳۹٫

[۱۶] حجرات(۴۹) آیه ۱۴٫

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.