آیا این حدیث پیامبر صحت دارد که به سید ها احترام بگذارید، حتی اگر بد باشند؟

0 41

در روایات بر لزوم احترام به سادات و ذریه پیامبر(ص) تأکید شده است که به ذکر یک روایت بسنده می کنیم. از پیامبر(ص) نقل شده: روز قیامت چهار گروه را شفاعت می کنم، گرچه گناهان اهل دنیا را مرتکب شده باشند:

۱ـ شخصی که فرزندانم را یاری رساند.

۲ـ شخصی که مالش را به فرزندانم بدهد.

۳ـ فردی که فرزندانم را با زبان و دل دوست بدارد.

۴ـ فردی که در راه برآمدن حاجت فرزندانم تلاش کند.[۲]

اما روایت را به شکلی که مرقوم داشته اید نیافتیم. توهین کردن، خواه به سادات یا غیر سادات، از گناهان بزرگ محسوب می شود، چون مؤمن هر چند خطا کار باشد، احترام دارد. سادات مانند دیگر افراد معصوم نیستند و ممکن است لغزشی از آن ها سر زند. در مواردی متأسفانه بعضی از سادات حرمت خود را نگه نداشته و ممکن است به فسق و فجور بپردازند. این امر عجیبی نیست. فرزند بلاواسطه بعضی از پیامبران مانند پسر نوح، امر پدر را اطاعت نکرد و در صف کافران قرار گرفت:

پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد

یا مانند جعفر کذاب که فرزند امام هادی(ع) و عموی امام زمان بود.

فرزند پیامبر بودن و یا سید بودن، مصونیت از وسوسه شیطان ایجاد نمی کند و ورود به بهشت را تضمین نمی سازد. در بعضی روایات بر مسئولیت مضاعف آن ها تأکید شده است. قطعاً به خاطر منسوب بودن به رسول اکرم(س) و تأثیر عملکرد شان در افکار عمومی، مجازات و اجرشان بیشتر خواهد بود، ولی با این حال نمی توان به بهانه عمل ناشایسته ای که عمداً یا سهواً از آن ها سر زده، بدانان توهین کرد. اسلام حتی به کسی که مجرم بودن او ثابت شده، اهانت را روا نمی داند. اگر در گذشته توهین و اسائه ادب صورت گرفته، باید از این گناه توبه کنید که خداوند آمرزنده و مهربان است و هر گناهی را می آمرزد. البته توهین به شخص، خواه سید یا غیر سید، طلب حلالیت و بخشش آن فرد را لازم دارد.

[۲]وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۳۳۲٫

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.