سوره هایی را که نشان دهنده بخش هایی از شبانه روز هستند، نام ببرید؟

چند معمای قرآنی

0 847

سوره هایی که نشان دهنده بخش هایی از شبانه روز است عبارتند از: فلق ، عصر .لیل و فجر

چند معمای قرآنی

۱- سوره‌هایی که حضرت محمد(ص) فرمود آن سوره‌ها مرا پیر کرد، چیست؟

۲- کدام سوره قرآن به نام یکی از فلزات است؟

۳- نام موجودی که نه انسان است و نه حیوان و نه فرشته و نام یکی از سوره‌های قرآن است؟

۴- سوره‌ای که نام میوه‌ای است و خداوند به آن قسم خورده است؟

۵- نام سوره‌ای که به معنای روزگار است، چیست؟

۶- کدام سورهها نشان دهنده بخش‌هایی از شبانه روز هستند؟

۷- سوره‌هایی که نام آنها از اولین کلمه همان سوره گرفته شده، کدامند؟

۸- نام مرد دانشمندی که یکی از سوره‌های قرآن به نام اوست؟

۹- سورههایی را که تعداد آیه‌های آن، برابر با تعداد امامان معصوم است؟

۱۰- سوره‌ای که به نام یکی از روزهای هفته است؟

۱۱- کدام سوره به «قلب قرآن» معروف است؟

۱۲- کدام سوره به «عروس قرآن» مشهور است؟

۱۳- تنها سوره‌ای که به زبان حال بندگان نازل شده، کدام است؟

۱۴- زینت قرآن چیست؟

۱۵- کدامیک از اسماء الحسنی خداوند است که ۱۱۴ مرتبه مطابق با تعداد سوره‌های قرآن آمده است؟

 

پاسخ:

 

۱- سورههای هود، واقعه، مرسلات و نبا می‌باشد.

۲- «حدید» که به معنای «آهن» است.

۳- «جن»

۴- «تین»

۵- «دهر»

۶- فلق، عصر، لیل و فجر.

۷- تبت، عصر، قارعه، عبس، لیل، شمس و…

۸- «لقمان»

۹- «تحریم » و«طلاق» است.

۱۰- «جمعه»

۱۱- «یس»

۱۲- سوره «الرحمن»

۱۳- سوره«حمد» است.

۱۴- به فرمایش حضرت محمد(ص)صوت زیبا زینت قرآن است.

۱۵- لفظ «رحیم» ۱۱۴ مرتبه در قرآن کریم آمده است.

نزول دفعی و تدریجی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.