آیا استفاده از حنا و روغن مو وضو را باطل میکند؟

0 976

آیا حنا بستن بر دست و موو استفاده روغن مو وضو را باطل میکند؟

گاهی موهای سر کم پشت است، به طوری که اگر موها را به این طرف یا آن طرف بیاندازیم، فرق سر (پوست سر) پیدا میشود.

در این صورت اگر روی پوست سر مسح بکشد، حتی اگر بر موها مانعی باشد، مسح اشکالی ندارد و وضو صحیح است.

اگر موهای سر فراوان است، یعنی پرُ پشت و پر است، به طوری که نمی توان روی پوست سر مسح کشید

بلکه می بایست روی موها مسیح کشیده شود، در این صورت اگر موها چربی زیاد داشته باشد که مانع رسیدن تری به مو بشود، مسح صحیح نیست

و باید قبلاً موانع را برطرف کند و چربی ها را زائل نماید، سپس مسح بکشد.

امّا اگر چربی موها طبیعی باشد، مثل کسی که زود به زود دراثر ترشح چربی بدن،سر و موهایش چرب می شود، مسح روی آن چربی ها مانع ندارد

یعنی این مقدار چربی اشکالی برای مسح ایجاد نمی کند.

اگر موها را با روغن چرب کرده باشند و چربی آن زیاد باشد، برای مسح اشکال ایجاد میکند و باید بر طرف شود

آیا استفاده از حنا و روغن مو وضو را باطل میکند؟

حنا گذاشتن و رنگ کردن موها مانع وضو و غسل نمی شود. روغن مو اگر زیاد نباشد به طوری که مانع رسیدن آب نباشد، اشکالی ندارد.

اگر روغن مو بر موهای سر زده شده باشد، اگر بر فرق سر (ته موهای فرق سر) مسح کشیده شود، وضو صحیح است.

اگر موی سر فراوان باشد به طوری که نتوان فرق سر را باز کرد، باید مانع را برطرف کند و روی موها مسح بکشد.

وضو چگونه باطل می‌شود؟

وضو در چند صورت باطل می‌شود، در منابع فقهی از مبطلات وضو (چیزهایی که وضو را باطل می‌کنند) به حدث اصغر یاد می‌شود؛برخی از آنها عبارتند از:

  1. خارج شدن ادرار، مدفوع یا باد از انسان.
  2. خواب (به طوری که گوش نشنود و چشم نبیند)، دیوانگی، مستی و بیهوشی.
  3. چیزهایی که سبب غسل می‌شوند؛ مانند جنابت و لمس کردن مُرده(مس میت).

به گفته فاضل مقداد برخی از فقیهان اهل سنت بر این باورند که تماس پوست بدن مرد و زن نامحرم وضو را باطل می‌کند.

مستند آنان قرائت کسایی است که لامستم را در آیه «أَوْ لامَسْتُمُ النِّسا»

«لمَسْتم» قرائت کرده اما به باور فقیهان شیعه «لامَسْتم» کنایه از آمیزش است.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.