اگر در قرآن همه چیز هست، چطور مسئله ۱۱ سپتامبر آمریکا مطرح نشده است؟

0 12

قرآن کریم می فرماید: و نزّلنا علیک الکتاب تبیاناً لکلّ شیء؛ ما این کتاب آسمانی (قرآن) را بر تو نازل کردیم که بیان همه چیز در آن است.[۲]

از تعبیر تبیان که به معنی بیان کردن است وبا توجه به وسعت مفهوم کلّ شیء معلوم می شود که در قرآن، بیان همه چیز هست، ولی با توجه به این نکته که قرآن یک کتاب تربیتی و انسان ساز و یک کتاب هدایت برای عموم مردم است، که برای تکامل فرد و جامعه در همه جنبه های معنوی و مادی نازل شده است. روشن می شود که منظور از همه چیز تمام اموری است که برای پیمودن این راه لازم است،نه این که قرآن یک دائره المعارف بزرگ است که تمام جزئیات علوم ریاضی و جغرافیایی و شیمی و فیزیک و گیاه شناسی، و پزشکی در آن آمده است.۲[۳]

پس این که قرآن بیان همه چیز است، مراد این است که قرآن برای رساندن انسان به سعادت همیشگی نازل گردیده و در این راستا کلیات هر آن چه برای رسیدن به این هدف لازم بوده، بیان نموده است. به عبارت دیگر: قرآن به عنوان قانون اساسی اسلام دربر گیرنده مجموعه ای از اصول و ضوابط هماهنگ با خطرات انسانی است که همواره بر تارک اندیشه ها چون خورشیدی می درخشد، و سعادت و عظمت را در گرو آشنایی وعمل به قوانین خود می داند. اصل عدالت و امانت،۳[۴] اصل کلی امر به معروف و نهی از منکر،۴[۵] اصل مقابله به مثل در برابر متجاوزان،[۶] اصل مساوات مردم و تعیین معیار امتیاز از قبیل: تقوا، علم و جهاد،[۷] اصل نفی استبداد،[۸] اصل عدم سلطه کافران بر مؤمنان،۵[۹] اصل صلح و اخوت،[۱۰] اصل بهره برداری از نعمت های الهی،۶[۱۱] اصل وفای به عقود،۷[۱۲] اصل توحید به وحدت،۸[۱۳] اصل عدم حرج،[۱۴] و اصل پذیرش اختیاری دین،۹[۱۵] از جمله اصول کلی است که قرآن بیان فرموده است. البته با توجه به این که قرآن دارای بطن بلکه بطونی است، ممکن است در این کتاب الهی اشارات و اموری باشد که از اسرار و نهفته هایی کشف کند که فهم عادی و متعارف نتواند آن را درک کند و علم این گونه مسائل برای امامان معصوم(ع) است.

[۲]نحل () آیه۸۹٫

[۳]تفسیر المیزان (ترجمه)، ج ۱۲، ص ۴۹۵؛ تفسیر نمونه، ج ۱۱، ص ۳۶۱٫

[۴]نساء (۴) آیه ۵۸٫

[۵]نحل (۱۶) آیه۹٫

[۶]بقره (۲) آیه ۱۹۴٫

[۷]حجرات (۴۹) آیه ۱۳٫

[۸]اعراف (۷) آیه۱۵۷٫

[۹]نساء (۱۴) آیه ۱۴۱٫

[۱۰]حجرات (۴۹) آیه ۱۰٫

[۱۱]اعراف (۷) آیه ۳۲٫

[۱۲]مائده،(۵) آیه ۱٫

[۱۳]آل عمران (۳) آیه ۱۰۳٫

[۱۴]حج (۲۲) آیه ۷۸٫

[۱۵]بقره (۲) آیه ۲۵۶٫

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.