بین ازدواج دایم و موقت چه تفاوت هایی وجود دارد؟

0 6

ازدواج دایم و موقت دربارهای از احکام و آثار مشترکند و در قسمتی هم اختلاف دارند.

برخی تفاوتهای ازدواج دائم و موقت:

تفاوت اصلی ازدواج موقت با دائم در این است که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود آزاد است، یعنی وابسته به اراده و قرارداد طرفین است و نوعی آزادی به طرفین میبخشد.

آن چه در درجه اول، این دو را از هم متمایز میکند، یکی این است که:

زن و مرد تصمیم میگیرند به طور موقت با هم ازدواج کنند و پس از پایان مدت، اگر مایل بودند، تمدید میکنند اما اگر مایل نبودند، از هم جدا میشوند.

۲ – از لحاظ شرایط، آزادی بیشتری دارند که به طور دلخواه، هر گونه که بخواهند، پیمان میبندند. در ازدواج دائم، مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و نفقههای دیگر از قبیل دارو و پزشک شود، ولی در ازدواج موقت بستگی دارد به قراردادی که میان طرفین منعقد میگردد.

۳ – در ازدواج دائم، زن باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند اما در ازدواج موقت بسته به قراردادی است که میان آنها بسته میشود.

۴ – در ازدواج دائم، زن و شوهر از یکدیگر ارث میبرند، اما در ازدواج موقت چنین نیست.(۱)

۵ – در ازدواج دائم، زن بدون جلب رضایت مرد حق ندارد از بچه دار شدن جلوگیری کند، ولی در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد، بلکه هر دو طرف آزادند، البته زن نباید مانع لذت جویی شوهر شود، ولی میتواند مانع حاملگی خود بشود.(۲)

۶ – اگر چه مهر هم درازدواج دائم است و هم در ازدواج موقت، ولی عدم تعیین و ذکر مهر در ازدواج موقت موجب بطلان عقد است اما در ازدواج دائم عقد ازدواج؛ باطل نیست، بلکه مهرالمثل تعیین میشود.

پینوشتها:

۱ – در مورد بندهای دو و چهار دیدگاه دیگری هم میان فقهای شیعه مطرح شده، لیکن در متن پاسخ عقیده اکثر فها آمده است. ر .ک: دورنمای حقوقی ازدواج موقت، اسماعیل هادی.

۲ – تحریرالوسیله، ج۲، ص ۲۹۱٫

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.