اختلاف خانوادگی بین برادرم و همسرش زمینه جدایی و فروپاشی زندگی شان را فراهم ساخته است. لطفاً راهنمایی نمایید

0 30

خواهر اکبری! اندیشه جدایی زن و مرد (به خصوص زنان و مردانی که با علاقه با هم ازدواج کردند، و زندگی مشترک داشتند) نمیتواند بدون دلیل یا فقط به سبب بهانه باشد. طلاق که منفورترین حلالها است، دارای ریشههای مختلف است.

بدون بررسی دقیق و شناخت عوامل آن، نمیتوان نسخه شفا بخش برای تحکیم و تقویت پیوند زندگی و ایجاد محبّت میان آنان صادر کرد.

باید نخست عوامل(۱) را شناخت، تا راهنمایی و راهکاری متناسب را بیان نمود.

علاوه بر شناخت عوامل که موجب تیرگی روابط زن و مرد می شود و فکر جدایی را ایجاد می کند، لازم است سطح تحصیلات هر یک، میزان تقیّد شان به مسایل دینی، نیز میزان توجه آنان به مسایل عاطفی (به خصوص در مورد فرزندان و حساسیت والدین در تربیت و آینده فرزندان) شناخته شود.

مهمتر از همه این است که زن و مرد چه اندازه برای حیثیت و آبرو و شخصیت فردی و اجتماعی خویش، اهمیت قایل هستند؟ کسی که در درون وجود خویش احساس شخصیت و بزرگی نداشته باشد، نصیحت و راهنمایی دیگران تأثیری بر وی نخواهد داشت.

در عین حال بزرگان دو خانواده و کسانی که همسران از آنها حرف شنوی دارند، می توانند نقش مؤثری در استمرار پیوند داشته باشند.

در نامه بعدی اطلاعات لازم از آن چه ذکر شده، در مورد برادرتان و خانمش را ارائه دهید، تا راهنمای متناسب ارائه شود.

پی نوشتها:

۱٫ مهمترین عواملی که موجب می شود اندیشه جدایی به وجود آید عبارتند از:

۱- توقعات بی جا و نامحدود زن یا مرد؛

۲- حاکمیت روح تجمل پرستی و اسراف بر خانوادهها؛

۳- چشم و هم چشمیها، تقلید کورکورانه از دیگران و نگاه به وضعیت زندگی آنان و مقایسه با زندگی خویش؛

۴- دخالتهای بی جای اقوام و آشنایان در زندگی خصوصی؛

۵- بی اعتنایی زن و مرد به خواسته های عاطفی و جنسی یکدیگر. نیز گاهی نرسیدن زن یا مرد به وضع ظاهری خود از لحاظ آرایش و لباس زمینه نفرت و دوری را فراهم می سازد؛

۶- عدم تناسب فکری، فرهنگی و روحیات زن و مرد؛

۷- فاصله زیاد سطح تحصیلات.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.