آیا می توان کتاب دعا یا چیز دیگری از مسجد برداشت و به خانه برد، بعد دوباره به مسجد باز گرداند، یا چیزی برداشت و چیزی همانند آن گذاشت؟

0 4

در صورتی که کتاب دعا یا هر چیز دیگری وقف خاص بر مسجد شده باشد تا فقط در مسجد مورد استفاده قرار گیرد، نمیتوان آن را از مسجد به خانه برد. امّا اگر کتاب دعا یا هر چیز دیگری به گونهای وقف در مسجد شده که اگر مردم خواستند استفاده کنند، بتوانند آن را به خانه ببرند و بعد برگردانند، انتقال اشکالی ندارد، چون در این صورت کتابی یا مال وقف برای استفاده عموم است، خواه داخل مسجد یا بیرون از مسجد استفاده نمایند.(۱) اگر شخصی از اموال مسجد چیزی را بردارد، باید آن را به مسجد برگرداند.

تا زمانی که آن موجود است، نمیتواند چیزی همانند آن را در مسجد بگذارد، چون همان مالی را که برداشته، وقف مسجد بوده است و حق برداشتن آن را نداشته مگر مالی را که از مسجد برداشته، تلف کرده باشد. در این صورت باید همانند مال یا وجه آن را به مسجد برگرداند.

پی نوشتها:

۱٫ امام خمینی، استفتائات، ج ۲، ص ۳۴۷٫

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.