آیا دیدن برنامه ها و فیلم های خارجی که از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش میشود، جائز است؟ اگر جواب منفی است، چرا به آنهااجازه پخش داده میشود؟

0 22

وظیفه تک تک مسلمانان جهان در برابر تجاوزها و ستمهای آمریکا و انگلیس و هر کشور دیگری که به ناحق و برای سلطه بر سیاست و اقتصاد و ذخایر ملی به یک کشور اسلامی صورت گرفته و یا در آینده به وقوع میپیوندد، این است که با آنان مقابله کنند و دشمن را از سرزمین اسلامی بیرون رانند و جلوی جنایتهای آنان را بگیرند؛ نیز نگذارند که کفار از خدا بیخبر و ظالمان خونخوار بر ملتهای مسلمان مسلط شوند و هر طور که دلشان میخواهد، دست به جنایت و غارت بزنند! چنان که نباید بگذارند عرض و ناموس مسلمانان را مورد هتک و تعرض قرار دهند و ثروت آنان را به تاراج ببرند و دینشان را مسخره نمایند.

مسلمانان باید از تمام توانشان (اعم از قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی) برای سرکوب نمودن متجاوزان استفاده کنند.

اگر چنین نمایند، مسلماً پیروز میشوند و شرا اشرار را کوتاه میکنند. چنان که حضرت امام خمینی(ره) فرمود: اگر هر مسلمان یک سطل آب بریزد، اسرائیل را آب میبرد. قرآن کریم درباره به کارگیری هر نوع توان علیه دشمنان اسلام میفرماید: در برابر (دشمنان) آن چه توانایی دارید از نیرو آماده سازید.(۱) رسول گرامی اسلام(ص) فرمود: هر کس به مشکلات مسلمانان اهتمام نورزد و در رفع آنها همت نکند، در شمار مسلمانان نیست.

کسی که بشنود مسلمانی فریاد میزند: آی مسلمانان، و او پاسخ ندهد، مسلمان نیست.(۲) پس از دیدگاه شرع انور وظیفه مسلمانان دفاع از کیان اسلام و مجد و عظمت و حیثیت مسلمانان است. در دفاع از حریم اسلام و مسلمانان، اذن و اجازه مجتهد شرط نمیباشد؛ یعنی هر وقت دشمن به مسلمانان حملهور شود، همه موظفند از دین و مسلمانان دفاع کنند. اگر همه مسلمانان و رهبرانشان به وظیفه اسلامی عمل میکردند و دستورهای اسلام را درخصوص دفاع از دین و مسلمانان به کار میبستند، به این گرفتاریها مبتلا نمیشدند، چنان که اگر همه ما به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر عمل مینمودیم، جامعه اسلامی ایران بدین گونه دچار فساد و فحشا و اعتیاد نمیشد.

پس دفع از حریم اسلام و دینداران یک وظیفه اسلامی برای همه مسلمانان است، ولی به این نکته باید توجه داشت که گاهی یک مصلحت مهمتر از جنگ مستقیم با دشمن ایجاب میکند که انسان خود را درگیر با دشمن نکند، مثلاً در موقعیت کنونی جهان که رهبران کشورهای اسلامی برای نبرد با امریکا متحد نیستند و برخی خود از نوکران آمریکا هستند، اگرایران بخواهد در مسئله عراق و فلسطین دخالت نظامی کند، بهانه به دست دشمن می افتد و با یک هماهنگی فریبکارانه بینالمللی و مشروعیت خودساخته، ایران را نابود میکنند.

بدین خاطر رهبران و مردم ایران فعلاً نمیتوانند مستقیماً در مسئله عراق و… دخالت نظامی کنند، بلکه از راههای دیگر از این کشور مظلوم حمایت میکنند.

هر وقت مصلحت و موقعیت ایجاب کند مرجع جامعالشرایط (در شرایط کنونی ولایت فقیه) حکم جهاد صادر کند، اطاعت از این حکم بر همه مکلفان (اعم از مقلدان و غیر مقلدان وی) واجب میشود و لازم میگردد که همه در صف واحد تحت رهبری ولایت فقیه بر دشمن یورش برند.

پینوشتها:

۱ – انفال (۸) آیه ۶۰٫

۲ – بحارالانوار، ج ۷۴، ص ۳۳۹٫

۳ – مصطفی حسینی دشتی، معارف و معاریف، واژه دفاع.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.