چه کنیم تا دچار وسوسه شیطان نشویم؟

0 30

برای مقابله با وساوس شیطانی، ابتدا باید دشمن را مهار کرد و سپس او را به عقب راند و در گامهای نهایی او را به اسارت کشید. در این جهت سیاستهای اصولی در مبارزه با وساوس شیطانی عبارتند از:

۱- نگهبانی و مراقبت: شیطان با جان ما سر و کار دارد. از این رو باید از آن حراست کنیم. راه مراقبت عبارتند از:

الف) تقوا پیشگی: قرآن مجید تقوا را لباسی بر اندام جان آدمی می داند که آن را به خوبی می پوشاند و حفظ می کند: لباس التّقوی ذلک خیر؛ بهترین جامه تقوا است.(۱) امام علی(ع) تقوا را دژی نفوذ ناپذیر می داند که رخنهای در آن ممکن نیست.(۲)

ب) کنترل ورود و خروج: زبان، چشم، گوش، فکر و همه اعضا و جوارح، درهای ورودی به قلب اند. پس باید اینها را کنترل کرد.

ج) محاسبه: بعد از کنترل نوبت به محاسبه می رسد، یعنی برای جبران ضعفها و برنامه ریزی برای آینده ارزیابی لازم است.

۲- واکنش مناسب: در برابر هر وسوسهای باید واکنش مناسب صورت گیرد.

پیامبر اکرم(ص) می فرماید: دشمنان تو از جن، ابلیس و سپاهیان او است. پس اگر نزد تو آمد و گفت: فرزند مُرد، به خود بگو: زندگان برای مردن آفریده شدهاند. اگر آمد و گفت: مال تو از دست رفت، بگو: ستایش خدای را که می دهد و می گیرد و زکات را از من برد. اگر آمد و گفت: مردم به تو ستم می کنند، ولی تو ستم نمی کنی بگو: روز قیامت آنان که ستم کردند گرفتارند. اگر آمد و گفت چه قدر نیکی می کنی، بگو: گناهان من بیش از نیکیهای من است. اگر آمد و گفت: چه قدر نماز می گزاری بگو: غفلت من از نمازهایم بیشتر است. اگر آمد و گفت: چه قدر بخشش می کنی، بگو آن قدر که می گیرم از آن چه می بخشم زیادتر است. اگر گفت: چه قدر به تو ستم می کنند بگو: من بیشتر ستم کردهام. اگر گفت: چه قدر برای خدا کار می کنی، بگو: چه بسیار معصیتها کردهام.(۳)

۳- استعاذه: در برابر هجوم وسوسههای شیطان، لازم است به پناهگاهی مطمئن پناه ببرید و آن توجه به خدا و یاد او است. قرآن مجید می فرماید: اگر از شیطان وسوسهای به تو رسد، به خدا پناه ببر که او شنوای دانا است.(۴)

۴- مجهز شدن به تجهیزات: در برابر تهاجم وسیع شیطان، باید در میدان کارزار، همواره مسلح باشیم. برخی از تجهیزات در حدیث پیامبر اکرم(ص) مطرح شده است. حضرت می فرماید: آیا شما را آگاه کنم بر کاری که اگر انجام دادید، شیطان از شما فاصله می گیرد، به اندازه فاصله مشرق تا مغرب؟ گفتند: آری. فرمود: روزه صورت شیطان را سیاه می کند و صدقه، کمرش را می شکند. دوستی برای خدا و کمک برای عمل صالح، پشت او را قطع می کند و استغفار، بند دلش را می برد.(۵)

۵- آشنایی با دامهای شیطان: برای رهایی از وساوس شیطانی باید مواظب دامهای او بود. یکی از دامهای خطرناک شیطانی، محبت به دنیا است.

امام علی(ع) می فرماید: از دنیا حذر کن، زیرا دام شیطان و جایگاه فساد ایمان است.(۶)

دام دیگر که از مهمترین ابزار کار شیطان به شمار می رود، هواپرستی است، زیرا تا پایگاهی درون انسان وجود نداشته باشد، شیطان قدرت بر وسوسه گری ندارد. شیطان خواستههای نفسانی انسان را تأیید می کند. قرآن مجید می فرماید: تو هرگز بر بندگان من تسلط نخواهی یافت مگر گمراهانی که از تو پیروی می کنند.(۷)

بنده خدا تابع هوا و هوس نیست و خواست خدا را مقدّمی دارد.

یکی دیگر از دامهای شیطان، زنان و غضب است. امام علی(ع) می فرماید: برای شیطان کمندی بزرگتر از خشم و زنان نیست.(۸) منظور از این سخن، زیر سؤال بردن شخصیت زن نیست، بلکه منظور آن است که از طریق اختلاط با زن و ارتباط نامشروع با وی، و جذابیتی که جنس مخالف دارد، شیطان مردم را می فریبد، همان گونه که از طریق مال و زینت دنیا که ذاتاً بد نیستند، وارد می شود.

برخی از امور دیگر نیز در مخالفت با وسوسههای شیطان مؤثر است:

۱- انجام یک سری مستحبات مثلاً همیشه با وضو بودن و زبان را به ذکر مخصوصاً لا حول و لا قوه الاّ باللَّه العلی العظیم عادت دادن.

نیز خواندن قرآن در اوقات مختلف.

۲- خود را از بیکاری، تنهایی و عوامل وسوسهانگیز دور داشتن.

۳- ذهن را همواره به امور شریف متوجه ساختن و عادت دادن.

۴- مطالعه و تفکر پیوسته پیرامون خدا و قیامت.

۵- به طور منظم مثلاً هفتگی به زیارت اهل قبور رفتن و نسبت به عاقبت خود و احوال پس از مرگ اندیشیدن.

۶- شرکت کردن در مراسم دینی و فعالیت جدی در مسائل فرهنگی اجتماعی و نماز را با توجه و حال و عاشقانه و با حضور قلب خواندن.

پی نوشتها:

۱٫ اعراف (۷) آیه ۲۶٫

۲٫ نهج البلاغه، صبحی صالح، خطبه ۱۵۷٫

۳٫ سفینه البحار، ج ۱، ص ۱۰۰٫

۴٫ اعراف (۷) آیه ۲۰۰٫

۵٫ سفینه البحار، ج ۲، ص ۶۴٫

۶٫ غرر الحکم، ج ۱، ص ۱۵۶٫

۷٫ حجر ( ) آیه ۴۲٫

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.