آیا منظور از زوج در آیه «وَ خَلقنَاکُم أَزوَاجاً و…» همسر است، به این معنی که هر فردی که بدنیا میآید، خداوند در همان لحظه همسری برای او برمیگزیند؟ اگر چنین است چرا بعضیها از دنیا رفته اند در حالیکه ازدواج نکرده اند؟

0 26

منظور از «ازواج» در این آیه، زوج بودن هر دسته از مخلوقات، از جمله انسانها میباشد. همان گونه که در رشتههای مختلف علمی در رابطه با جوامد، گیاهان و حیوانات به اثبات رسیده، در تمام نظام طبیعت، موجودات به صورت زوج آفریده شدهاند، حتّی در اتم نیز این امر به اثبات رسیده و در انسانها، این موضوع به صورت مذکر و مؤنث بودن افراد، قرار داده شده است و این، حکمت الهی برای بقأ نسل موجودات است و ربطی به ازدواج تک تک افراد و مصادیق ندارد.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.