الف) با توجه به این که در قرآن گاهی اوقات از لفظ شیطان و گاهی از لفظ ابلیس استفاده شده، بفرمایید آیا فرقی بین این دو وجود دارد که خداوند برای یک موجود از دو لفظ استعمال کرده است؟ ب) در مورد ازدواج و چگونگی تولد فرزندان شیطان توضیحاتی ارایه دهید

0 20

شیطان اسم عام است و از موارد استعمال شیطان در قرآن کریم برمیآید که به موجود موذی، طاغی، سرکش و مضر، شیطان گفته میشود، موجودی که خود از راه راست منحرف شده و دیگران را هم از راه راست منحرف میکند و سعی دارد بین انسانها ایجاد دو دستگی نماید و اختلاف و فساد به راه اندازد(۲۴). همچنانکه خداوند در قرآن کریم میفرماید: «اِنّما یُریِدُ الشَّیْطانُ اَنْ یُّوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَهَ وَالْبَغْضَآءَ(۲۵) …; شیطان قصد آن دارد که بین شما عداوت و کینهبرانگیزد».

از طرفی به انسانهای شرور هم شیطان گفته میشود. چنانچه خداوند در قرآن کریم میفرماید: «وَ کَذَلِکَ جَعَلْنَا لِکُلِّ نَبِی عَدُوُّا شَیاطین الأنْسِ وَالْجِنِّ(۲۶)…; ما برای هر پیغمبری دشمنی از شیطانهای انسانی و یا جن قرار دادیم…» امّا ابلیس اسم خاص است و نام آن شیطانی است که آدم را فریب داد و اکنون هم با لشکر خود در کمین انسانها میباشد. بنابراین; این که به ابلیس شیطان هم گفته میشود به خاطر فساد و شرارتی است که در او وجود دارد.(۲۷) ب) از بررسی تفاسیر آیات و روایات مربوط به ابلیس بدست میآید که توالد و تناسل، در مورد ابلیس مورد تأیید بوده و او ذریه و فرزندان دارد.(۲۸) همچنانکه در قرآن کریم آمده است که: «… اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّیَّتَهُ اَوْلیأَ مِن دُونی(۲۹)…; آیا شیطان و فرزندانش را به جای من اولیای خود انتخاب میکند…» نکتهای که قابل ذکر است این است که: دانستن چگونگی ازدواج شیطان و ذریّه او مهم نیست; بلکه آنچه اهمیت دارد این است که بدانیم شیطان همیشه در کمین ماست. پس باید هوشیار باشیم تا در برابر دامهایی که او برای ما فراهم میکند مغلوب نشویم.

پاورقی:

-۲۴ آیتالله مکارم شیرازی (حفظهالله)، تفسیر نمونه، چاپ ۳۳، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ج ۱، ص ۱۹۲٫ -۲۵ مائده / ۹۱٫

-۲۶ انعام / ۱۱۲٫

-۲۷ آیتالله مکارم شیرازی (حفظهالله)، تفسیر نمونه، چاپ ۳۳، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ج ۱، ص ۱۹۲٫

-۲۸ شهید دستغیب، ۱۲ پرسش، چاپ هشتم، دفتر انتشارات اسلامی، ص ۴۷٫

-۲۹ کهف / ۵۰٫

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.