نام دو دختر حضرت آدم(ع) چه بود؟ و با توجه به حرمت ازدواج محارم، چرا فرزندان حضرت آدم(۷) با یکدیگر ازدواج کردند؟ و این حرمت از چه زمانی تشریع شد؟

0 20

نام دو دختر حضرت آدم(۷) «اقلیما» و «لوزا» بود.

در مورد ازدواج فرزندان حضرت آدم(۷) باید به عرض برسانیم; احتمالات مختلفی از روایات بدست میآید که برخی از آنها صحیح و برخی دیگر ضعیفند. که در اینجا برخی از این احتمالات را بیان مینماییم. احتمال اوّل; از اخبار متواتری که همه متفقاً از منبع رسالت و خاندان اهل بیت عصمت و طهارت و تربیت شدگان وحی رسیده است، بدست میآید که ازدواج خواهر با برادر صلبی انجام نشده است; بلکه در طبقه اول که لازم بود ذرّیه را در نسل غیرصلبی قرار دهند، حوریهای از بهشت آوردند و از اصلاب آبأ به ارحام آنها منتقل گردید و با صفات روحانی و ملکات نفسانی اولاد او رو به تکثیر و فزونی گذاشت. و در بقیه طبقات هم ازدواج از طریق شرعی صورت میگرفت. بدین ترتیب ذریه نسل حضرت آدم(۷) باقی ماند.(۷۳) از روایات زیر میتوان صحت احتمال فوق را دریافت.(۷۴)

وقتی از پیامبر(۹) درباره ازدواج فرزندان حضرت آدم(۷) سؤال کردند; حضرت فرمود: مردم چه میگویند؟ گفته شد: مردم میگویند: هر دختری از شکمی بود به برادر دیگر که از شکم دیگر بود، عقد بسته میشد. پیامبر(۹) فرمودند: حاشا و کلاّاز این سخن زشت!! هرگز چنین نبوده! بلکه خداوندی که آدم را از کتم عدم به عرصه ظهور و بروز رسانید، او قادر بوده نسل و ذریّه او را از طرق مشروعه بوجود آورد. همچنین امام سجاد، امام باقر و امام جعفر صادق(:) در این زمینه از حضرت علی(۷) نقل کردهاند که ایشان فرمود: خداوند برای ابقأِ نسل آدم(۷) دخترهایی از بهشت برای هابیل و مخصوصاً شیث فرستاد تا از او هم ذریه آدم به وجود آید.

در جای دیگر زراه به نقل از امام صادق(۷) در چگونگی پیدایش نسل آدم و ذریه او اینگونه فرمودند: آدم(۷) در ۷۰ بار زایمان حوا(۳) صاحب ۱۴۰ دختر و پسر شد، تا این که هابیل به دست برادرش کشته شد. در مرگ او آدم(۷) آنقدر بیتابی کرد که تصمیم گرفت ۵۰ سال از نزدیکی با حوا(۳) دوری گزیند، بعد از این مدت طولانی خداوند عطیهای بهشتی مرحمت فرمود، عصر روز پنجشنبه حوریهای سیه چشم به نام «نزله» از بهشت فرود آمد و به امر خداوند با «شیث» ازدواج نمود. فردای آن روز کنیزکی به نام «منزله» به امر خداوند از بهشت پایین آمده و به ازدواج فرزند دیگر آدم یعنی «یافث» درآمد. از همسر شیث پسرکی به دنیا آمد و نیز از همسر یافث دختری. و آن هنگام که آن دو (پسر شیث و دختر یافث) با هم ازدواج نمودند سلف صالح و برگزیدگان از پیامبران یکی پس از دیگری پا به عرصه وجود نهادند.(۷۵)

احتمال دوّم از روایات زیر بدست میآید فرزندان حضرت آدم(۷) با یکدیگر ازدواج کردند. ابوحمزه ثمالی میگوید: شنیدم که علی بن الحسین(۷) با مردی از قریش اینگونه سخن میراند: آدم(۷) هنگامی که توبهاش مورد قبول واقع شد روی زمین به مضاجعت با حوا(۳) پرداخت و او محرّمات الهی را بسیار پاس میداشت… آدم از حوا صاحب ۲۰ پسر و ۲۰ دختر شد و در هر بار زایمان حوا صاحب ۲ فرزند یکی پسر و یکی دختر میشد. اولین فرزند پسر او هابیل بود که به همراه دختری به نام اقلیما متولد شد و در زایمان دوّم صاحب پسری به نام قابیل و دختری به نام لوزا شد. لوزا زیباترین دختر آدم(۷) بود به طوری که پدرش دائماً درباره او احساس خطر میکرد و بدین خاطر تصمیم گرفت بین آنها قرعه بیندازد و نتیجه قرعه همان نظریه اول آدم(۷) بود. بعد از این جریان بود که خداوند ازدواج با خواهران را حرام نمود. در اینجا آن مرد قریشی پرسید پس فرزندان آنها چگونه با هم ازدواج کردند؟ و اگر این طور باشد مجوسیان نیز اینگونه رفتار میکنند! علی بن الحسین(۷) فرمودند: مجوسیان این کار را بعد از تحریم از جانب خداوند انجام دادند و تو نباید منکر خلقت خداوند باشی، چرا که حوا نیز از آدم بوجود آمد و بر او حلال شمرده شد و مسأله تحریم نکاح با محارم بعد از آن مقرّر گشت… .(۷۶) علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرمایند(۷۷):

تناسل طبقه اول انسان، یعنی آدم و همسرش از راه ازدواج بوده است که نتیجهاش متولد شدن خواهران و برادرانی گردید. حال بحث اینجاست که خواهران و برادران با چه کسی ازدواج کردند؟ از ظاهر آیه شریفه «وبث منهما رجالا کثیراً و نسأً…» برمیآید که در انتشار نسل بشر غیر از آدم(۷) و همسرش هیچ کس دیگری دخالت نداشته و نسل بشر منتهی به این بوده و بس. چرا که اگر غیر از این دو، شخص دیگری دخالت داشت میفرمود: «وبث منهما و من غیرها».

و امّا این که چنین ازدواجی در اسلام و سایر شرایع حرام است، ضرری به این موضوع نمیزند، زیرا تحریم، حکمی است تشریعی و تابع مصالح و مفاسد است; نه حکمی تکوینی (نظیر مستی آوردن شراب). و از سویی زمام تشریع هم به دست خداوند است و چه مانعی دارد که عملی یک روز حلال و روز دیگر حرام باشد. احتمال دیگری در تفسیر نمونه مطرح شده مبنی بر این که; فرزندان آدم(۷) با بازماندگان انسانهای پیشین ازدواج کردهاند زیرا طبق روایاتی آدم و حوا اولین انسانهای روی زمین نبودهاند. در هر حال این احتمال با ظاهر آیه «بث منهما رجالاً کثیراً…» سازگاری ندارد.(۷۸)

پاورقی:

۷۳و ۲- عمادالدین حسین اصفهانی، تاریخ انبیأ، ص ۱۱۸ و ۱۱۹٫

-۷۵ علل الشرایع، ج ۱، ص ۱۸ و علامه مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۱، ص ۲۲۴٫

-۷۶ احتجاج طبرسی، ج ۲، طبع نجف، ص ۴۴٫

-۷۷ علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ج ۴، ص ۲۲۸ و ۲۲۹٫

-۷۸ آیتالله مکارم شیرازی (حفظهالله)، ج ۳، ص ۲۴۷٫

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.