چرا جنازه امام حسن (ع) را تیر باران کردند؟

0 22

در تاریخ نقل است که امام مجتبی (۷)، به امام حسین (۷) وصیت نمودند که جنازه مرا کنار قبر پیامبر دفن کنید ولی اگر مشکلی پیش آمد، راضی به خونریزی نیستم، جنازه مرا به بقیع ببرید. هنگامی که جنازه امام حسن (۷) را به کنار قبر پیامبر بردند، مروان ملعون متوجه شد و با توجه به عداوتی که با امام داشت و میدانست که دفن امام مجتبی (۷) کنار پیامبر (۹) باعث محبوبیت امام حسن (۷) و زنده ماندن یاد و نام او خواهد بود، فوراً عایشه را، که بسیار از امام مجتبی (۷) متنفر بود، خبر کرد. عایشه به عنوان ام المؤمنین (۷) و وارث پیامبر، با خشونت از امام حسین (۷) خواست که امام حسن(۷) را در آنجا دفن نکنند. زیرا آنجا را خانه خود میدانست، و برای اینکه خشونت خود را عملی سازد دستور تیرباران جنازه مطهّر را داد، و امام حسین (۷) بنا به وصیت برادر، جنازه را به سمت بقیع برد و در آنجا دفن نمود. لازم به ذکر است که برخی از اساتید بزرگ که مطالعات عمیق داشتهاند، اینگونه فرمودهاند: «مروان تصمیم داشت یک درگیری مصنوعی درست کند و مرموزانه عایشه را از بین ببرد و گناه را به گردن امام حسین(۷) بیاندازد و بعد به بهانه انتقام خون عایشه، امام حسین (۷) را بکشد (همانطور که به بهانه خون عثمان با علی(۷) جنگیدند و گناه قتل عثمان را به گردن علی (۷) انداختند). تا هم از شر عایشه راحت شوند و هم خاندان امامت را از بین ببرند. لذا امام حسن (۷) با روشنبینی و امام حسین (۷) با تدبیر و حمل جنازه به سوی بقیع،

یک توطئه بزرگ را خنثی نمودند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.