آیا در زمان پیامبر (ص) داشتن همسران متعدد، کار شایستهای بود؟ آیا ما اکنون میتوانیم پیامبر (ص) را در این زمینه الگو قرار دهیم؟

0 9

ازدواج پیامبر (۹) با زنان مختلف و متعدد برای حل یک سلسله مشکلات اجتماعی و سیاسی در زندگی او بوده است. هنگامی که پیامبر (۹) ندای اسلام را بلند کرد، تک و تنها بود و تا مدتها جز عده محدود و کسی به او ایمان نیاوردند. و چون ایشان بر ضد تمام معتقدات خرافی عصر خود قیام کرد، طبیعی است که همه اقوام و قبایل آن محیط بر ضد او بسیج شوند. حال باید از تمام وسایل برای شکستن این اتحاد نامقدس دشمنان استفاده کند که یکی از آنها ایجاد رابطه خویشاوندی از طریق ازدواج با قبایل مختلف بود، زیرا محکمترین رابطه در میان عرب جاهلی رابطه خویشاوندی محسوب میشود به طوری که داماد قبیله را همواره از خود میدانستند و دفاع از او را لازم و تنها گذاشتن او را گناه میشمردند. قرائن نشان میدهد که ازدواجهای پیامبر (۹) لااقل در بسیاری از موارد جنبه سیاسی داشته است. بعضی ازدواجها برای کاستن از عداوت یا طرح دوستی و جلب محبت اشخاص و یا اقوام متعصب و لجوج بوده است، روشن است کسی که در سن ۲۵ سالگی و در عنفوان جوانی با زن بیوه چهل سالهای ازدواج میکند و تا ۵۳ سالگی تنها به همین یک زن بیوه قناعت میکند و به این ترتیب دوران جوانی خود را پشت سر گذارده و به سن میان سالی میرسد و بعد به ازدواجهای متعدد دست میزند، حتماً دلیل و فلسفهای دارد و یا هیچ حسابی نمیتوان آن را به انگیزههای جنسی پیوند داد.

پیامبر (۹) با زنان متعددی ازدواج کرد و جز مراسم عقد انجام نشد و هرگز آمیزشی با آنها نکرد، حتی در مواردی تنها به خواستگاری بعضی از زنان قبایل قناعت کرد. و آنها به همین قدر خوشحال بودند و مباهات میکردند و به این ترتیب رابطه و پیوند اجتماعی آنها با پیامبر (۹) محکمتر و در دفاع از او مصممتر میشدند. از سوی دیگر با اینکه پیامبر (۹) مسلماً مرد عقیمی نبود ولی فرزندان کمی از او به یادگار ماند. در حالیکه اگر این ازدواجها به خاطر جاذبه جنسی بود، باید فرزندان بسیاری از او به یادگار مانده باشد. و اما اینکه آیا میتوان پیامبر (۹) را الگو قرار داد یا خیر، باید به عرض برسانیم; اصل الگو بودن، دستور قرآن است «لکم فی رسول الله اسوه حسنه» ولی در این جا دو نکته لازم است به یادآوری و تذکر است; اولاً: تعدد زن تا ۹ مورد از خصائص رسولالله (۹)است. یعنی شخص دیگری حق ندارد بیش از ۴ زن دائم داشته باشد.

ثانیاً: میتوان در مسئله تعدد زوجات ایشان را الگو قرار دارد منتهی با مراعات جوانب امر، یعنی اگر در تعدد ازدواج ایشان را الگو قرار دادند باید در مراعات عدالت بین زوجات نیز، ایشان را الگوی خود قرار دهند پس با این توضیحات اگر مردی زمینه اقتصادی و اداره چند زن و چند فرزند داشته باشد، چه مانعی دارد که اقدام به این کار نماید؟ ولی به صورت کلی و یک قاعده عمومی نمیتوان گفت برای همه مردان بدون ملاحظه شرایط واقعی زندگی اقدام به تعدد زوجات یک امر مطلوب خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.