آیا فکر ازدواج و فکر دیگری در سر پروراندن و عاشق شدن گناه است؟

0 13

مسئله ازدواج امری مطلوب و مورد سفارش دین مقدس اسلام است. حتی در جوامعی که از نعمت اسلام محرومند تشکیل خانواده از طریق صحیح و سالم را شرط مهمی در سلامت اجتماع میدانند. بنابراین با رعایت شرایط و موازین، ازدواج امری بسیار پسندیده است.

برای انجام این امر، انسان باید در مورد شریک زندگی خود بیندیشد و ملاکهای عقلائی و شرعی را در نظر بگیرد تا بتواند از بهترین انتخاب بهرهمند شود. و بعد از این انتخاب قهراً محبت و عاطفه شکل جدیدی به خود خواهد گرفت که از آن به عشق تعبیر میشود. هر مقدار تفاهم بیشتری بین طرفین وجود داشته باشد این رابطه و دوستی عمیقتر خواهد شد. البته شخص باید مراقب نفس خویش باشد تا به سوی عشقهای کاذب و زودگذر کشیده نشود. دوستیهایی که ثمرهاش ضایع شدن عمر، فکر و مصرف بیهوده عاطفه و محبت است و در آخر هیچ چیزی عاید انسان نمیشود. عشقی که به خاطر گفتار یا کردار یا چهره خاصی به وجود آمده با از بین رفتن آنها از بین خواهد رفت. لذا باید برای محبت و عشق نیز جهت صحیح و عمیق و دائمی پیدا کنیم تا همیشه عاشق و بامحبت باقی بمانیم.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.