آیا در آن جهان از عبادت ،نماز و ازدواج و فرزند خبری است؟

0 4

در آن جهان، از عبادت و نماز خبری نیست.

در مورد ازدواج در بهشت، آیات بسیاری است که وجود روابط زناشویی را بین همسران بیان میکند مانند وازواج مطهره

از طرف دیگر مؤمنین در بهشت در کنار همسران و فرزندان مؤمن دنیایی خود میباشند. اما زاد و ولد جدیدی در کار نیست. زاد و ولد در دنیا حکمت الهی است برای ابقأ نسل و در جهان آخرت در این خصوص ضرورتی وجود ندارد بلکه همه کسانی که در دنیا زیسته و امتحان خود را پس دادهاند، جهت زندگی دوباره برانگیخته میشوند. عبادات هم در عالم تکلیف وظیفهای است که نتیجه آن حصول قرب الهی است که هر چه بهتر به وظیفه عمل شود، قرب الهی نیز، بهتر حاصل میشود و عالم بعدی، عالم تکلیف نیست. لذا در این جهت وظیفهای ندارد. اما تلذذ از هر نوع آن از باب، «وفیه ماتشتهی انفسهم» هم از نوع پاداش است و هم از رنج و سختی به دور میباشد و هم ماندنی است تا هر قدر که بخواهند.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.