علاقه به مطالعه کتابهای مذهبی و اعتقادی دارم، باید از کجا شروع کنم، آیا از تفسیر یا نهج البلاغه و یا کتابهایدیگر شروع کنم؟

0 4

لازم است ابتدا شما مبانی اعتقادی خود را محکم نمایید و مطالعات اعتقادی داشته باشید. و از آن جا که ما ازمیزان مطالعات مذهبی شما اطلاع نداریم شاید بهتر باشد از مطالعه کتاب های استاد قرائتی در این زمینه شروع کنید وهمچنین مطالعه تفسیر نور از استاد قرائتی را پیشنهاد میکنیم. و در مرحله بعد مطالعه آثار استاد مطهری(ره) بسیارمورد تأکید و مفید میباشد که در واقع گنجینهای از علوم و معارف دینی است . در مراحل بالاتر کتابهای آیتاللهجوادی آملی را میتوانید مطالعه کنید.
مطالعه تألیفات آقای رحیمپور ازغدی نیز برای جوانان و معلمان جویای حقیقت اسلام ناب محمدی(ص)، مفیدمیباشد البته میتوانید مباحث اعتقادی را از کتابهای تفسیری نیز مطالعه کنید مانند تفسیر موضوعی پیام قرآن از آیتالله مکارم شیرازی، منشور قرآن از آیتالله سبحانی، و تفسیر نمونه.
در زمینه تهذیب نفس و اخلاق نیز مطالعه کتابهای آیتالله مظاهری را توصیه میکنیم و در هر صورت توجه داشتهباشید کتابهایی را مطالعه کنید که نسبت به سالم بودن افکار و عقاید مؤلفین آنها، علم دارید.
سؤال: نظر شما در مورد آثار و نوشته دکتر شریعی چیست؟
پاسخ: نوشتههای دکتر شریعتی از نظر ادبی، زیبا و جذاب میباشد و از یک جذبه و سحر خاصی برخوردار است به گونهای که خواننده از مطالعه آن خسته نمیشود.
اما از نظر محتوا باید گفت: برای بدست آوردن اطلاعات در هر رشتهای باید به متخصص آن رشته و فنّ رجوع کرد ونظراتی که افراد غیرمتخصص ابراز میکنند فقط در حد نظرات شخصی ارزش دارد. مثلاً مطالبی که یک پزشک درباره فیزیک بیان میکند به عنوان نظرات تخصصی و اصولی محسوب نمیشود. این مطلب درباره مسایل عقیدتی نیز صادق است. یعنی اگر کسی بخواهد اصول عقاید را به طور تخصصی و صحیح دریابد باید به متخصص این رشتهرجوع نماید.
آثار شریعتی با تمام جذابیت و گیرایی که دارد و با اذعان به اینکه ایشان در دوران قبل انقلاب نقش مهمی در گرایشنسل جوان و روشنفکر به اسلام داشت و با وجود مطالب مفیدی که در بعضی از آثار ایشان وجود دارد، اما نمیتوان ایشان را به عنوان یک متخصص و کارشناس در علوم اسلامی دانست. چرا که رشته دانشگاهی دکتر شریعتی«جامعهشناسی دین» بوده و در مسایل جامعهشناسی متخصص بوده است اما سخنان و نوشتههای ایشان را در مسایلاسلامی نمیتوان در حدّ کلام یک کارشناس متخصص ارزیابی کرد و خالی از خطا دانست، چنانکه خود ایشان نیزچنین ادعایی نداشتهاند.
در وصیتنامه ایشان آمده است: «… رنج دیگرم این است که… آنچه از من نشر یافته به دلیل نبودن امکانات و کم بودن فرصت، خام و عجولانه و پرغلط و بد چاپ شده است و تمامی آن را نه به عنوان کارهای علمی ـ تخصصی کهفریادهایی از سر درد، نشانههایی از یک راه، تکانهایی برای بیداری… (باید دانست) آنها همه باید تجدید نظر شود، از نظر علمی، فنی شود و… غلطگیری معنوی و لفظی و چاپی شود…»
حجهالاسلام هاشمی رفسنجانی درباره دکتر شریعتی میگوید: برخی از برداشتها و دیدگاههای ایشان منطبق با مقتضیات بخش عظیمی از جامعه ما نبود، ضمن اینکه ایشان خدمات عظیمی داشت… من دکتر را فردی خوش نیت میدانم… بنا نیست او را کوبید بلکه باید نقّادانه برخورد کرد. ما باید این مسأله را بپذیریم که هیچگاه در آینده هم فردی مطلق نخواهد بود. مطلقگرایی در تأیید شریعتی صحیح نیست چرا که این به این معناست که نقطه نظرهای ناصحیح او را به خورد جامعه دادهایم و از آن طرف کوبیدن و تضعیف او نیز صحیح نیست چرا که بدین معناست که بسیاری ازدیدگاههای خوب ایشان را که برای جامعه مفید است از دست جامعه گرفتهایم…
بنابراین مطلقنگری درباره شریعتی نه به قبول مطلق و نه به ردّ مطلق صحیح نمیباشد.
آیتالله خامنهای درباره شریعتی چنین گفتهاند: او یک انسان تلاشگر در راه عقیده و فکر اسلامی، خستگی ناپذیر و…بود… البته این به این معنا نیست که کار شریعتی بیعیب و نقص بود…
برای آشنایی با دیدگاههای مختلف درباره دکتر شریعتی، میتوانید کتاب «دکتر شریعتی از دیدگاه شخصیتها» را مطالعهنمایید.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.