دیدگاه علمای اسلام درباره ازدواج مسلمانان با زنان مشرک چیست؟

0 20

علمای اسلام اتفاقنظر دارند بر اینکه ازدواج با زنان مشرک حرام است. ابن رشد میگوید: (علما) اتفاقنظر دارند بر اینکه مسلمان نمیتواند با بتپرست ازدواج نماید چون خداوند متعال میفرماید:« و لا تمسکوا بعصم الکوافر» ممتحنه/ ۱۰،(خوب بود که او به آیهای که صراحت داشت یعنی آیه:« لاتنحکوا المشرکات حتّی یؤمن…» بقره/۲۲۱ـ استدلال میکرد.) و در جواز ازدواج با کنیز بتپرست اختلافنظر دارند.(ابن رشد: بدایه المجتهد۲/۴۳)
شیخ طوسی در مبسوط میگوید: قسم دوم، کسانیاند که نه کتاب دارند و نه شبههای از کتاب و آنان بندگان بتانند. ازدواج با آنها و خوردن ذبیحه انها جایز نیست و نمیشود بر اساس دینشان از آنها جزیه قبول کرد و جز با شمشیر یا قبول اسلام از طرف آنها، با آنها معامله نمیشود و در این باره بین علما اختلافی نیست(طوسی: المبسوط ۴/۲۱۰٫)
آنچه ذکر شد، حکم زنان مشرک بود. پس اگر زنان سایر فرقههای اسلامی نزد ازارقه مشرک محسوب شوند، آنچه که گفتهاند، درست است لیکن این مدعاـ هر چند رویأها به حقیقت پیونددـ درست نیست چون همانطور که دانستید شرک یک تعریف منطقی در قرآن کریم دارد.
ابن ازرق و پیروان او هر چند از قاریان بودند لیکن قرآن ـ بر حسب تصریح پیامبر(ص) از گلوی آنها فراتر نرفته و به دماغ و مراکز افکارشان نرسیده بود. پس نمیتوان مرتکب کبیره را مشرک نامید و اگر چنین باشد مسلمانی بر روی زمین غیر از معصوم یافت نخواهد شد.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.