بهداشت بدن از دید احادیث و روایات اسلامی چگونه است؟

0 26

اسلام، به نظافت خیلی اهمیت داده است، پیامبر گرامی(ص) فرمود:
« النظافه تدع الی الإیمان» و این خود بزرگترین تمجید از نظافت و پاکیزگی است.
وضوهای واجب و مستحب در شبانه روز، غسلهای واجب و یا مستحب برای مردان و زنان، بهترین وسیله برای رفع عرق و کثافات سطحی بدن میباشد، با توجه به اینکه در موقع غسل و وضو باید آب به ظاهر بدن برسد و بشره از چربی و کثافات پوشیده نباشد، معلوم میشود، تمیز و نظیف بودن بدن بطور ضمنی لازم است.
و راجعبه حمام و استحمام سفارشهای مکرری رسیده است، در روایتی آمده است: « الحمام یوم و یوم لا یکثر اللحم».
(وسائل الشیعه/۱/۳۶۲).
]حمام یک روز در میان مایه سلامتی انسان است[.
علی(ع) فرمود: «نعم البیت الحمام تذکر فیه النار و یذهب بالدرن» (وسائل الشیعه/۱/۳۶۱).
]حمام چه خانه خوبی است، هم آتش جهنم را به یاد میاندازد و هم کثافات را برطرف میکند[.
از اینها گذشته راجع به اعضای بدن از موی سر گرفته تا ناخن پاها دستورات جامع و دقیقی، صادر کرده است،
پیامبر گرامی(ص) درباره بهداشت دهان و دندان میفرماید:
«لو لا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاه» (وسائل الشیعه/۱/۳۵۵).
]اگر ترس از مشقت نبود، مسواک را در موقع هر نماز واجب میکردم[.
در جای دیگر میفرماید:
«ما زال جبرئیل یوصینی بالسواک حتی ظننت انه سیجعله فریضهً». (وسائل الشیعه/۱/۳۴۸). ]جبرئیل پیوسته به مسواک توصیه میکرد، تا آنجا که تصور کردم که آن را از واجبات خواهد شمرد [.
و در روایات دیگر، پیامبر گرامی(ص) به علی تأکید میکند که: «علیک بالسواک عند کل وضوء». (وسائل الشیعه/۱/۳۵۴)
[با هر وضو مسواک کن]
درباره نظافت لباس، نخستین سورهای که به پیامبر اکرم نازل شد، سوره مبارکه «مدثر» میباشد، در آیه چهارم همین سوره امر به پاکیزه نمودن لباس میکند، میفرماید: «و ثیابک فطهر» پاکی لباس در موقع نماز به معنای خاص فقهی واجب است، ولی بطور کلی پاکیزگی از کثافات و نجاسات در همه حال وظیفه دینی هرد فرد مسلمان است.
پیامبر گرامی فرمود: «من اتخذ ثوباً فلینظفه». (وسائل الشیعه/۳/۳۴۶- باب استحباب لبس الثوب النظیف).
]هرکسی لباس میپوشد باید آن را نظیف کند [.
امیرمؤمنان علی(ع) فرمود:
«غسل الثیاب یذهب الهم و الحزن و هو طهور للصلاه». (وسائل الشیعه/۳/۳۴۶- باب استحباب لبس الثوب النظیف).
]شستن لباس غم و غصه را برطرف میکند و باعث قبولی نماز میشود [.
درباره نظافت ظروف غذا، دستورات چندی وارد شده است:
امام صادق(ع) فرمود: «لا تدعوا آنیتکم بغیر غطاءً فان الشیطان اذا لم تغط الآنیه بزق فیها واخذ مما شاء» (وسائلالشیعه/۳/ ۷- ۵۷۶).
] ظروف خود را بدون پوشش نگذارید، زیرا که شیطان وقتی ظرف پوشیده نباشد، آب دهان بر آن میاندازد و آنچه بخواهد برمیدارد و همچنین آب خوردن از محل شکستگی ظرف و یا دسته آن که جایگاه شیطان (میکرب) است، منع شده است).
راجع به نظافت داخل خانه، پیامبر گرامی (ص) فرمود:
«لا تبیتوا القمامه فی بیوتکم و اخرجوها نهاراً فانها مقعد الشیطان».
[زباله و کثافات را در داخل خانه جا ندهید، آنچه را که در شب جمع میشود روز خارج سازید، زیرا که زباله جایگاه شیطان است]. (وسائل الشیعه/۱۷/ ۳۰۵).
امیر المؤمنان علی(ع) فرمود:
«نظفوا بیوتکم من حول العنکبوت فان ترکه فی البیت یورث الفقر». (وسائل الشیعه/۳/۵۷۲).
]خانه خود را از تار عنکبوت پاک کنید، زیرا در این صورت موجب تنگدستی خواهد شد[.
امام(ع) در این روایت نتیجه را بیان کرده است ، به این معنی کسی که بهداشت و نظافت را مراعات نکند، مریض میشود، هر چه مال داشته باشد، خرج دوا و درمان میکند، قهرا فقیر و تنگدست میگردد.
باز امیرمؤمنان (ع) فرمود: قال رسول الله: «لا تؤوا مندیل اللحم فی البیت فانه مربض الشیطان و لا تؤوا التراب خلف الباب فانه مأوی الشیطان». (وسائل الشیعه/۳/۵۷۵).
]رسول گرامی فرمود دستمال گوشت را در اطاق خود جا ندهید، که آن خوابگاه شیطان (میکرب) است و خاک و خاکروبه را پشت در اطاق یا در خانه نریزید که آن پناهگاه شیطان است[.
امام صادق(ع) فرمود: «غسل الإناء و کسح الفناء مجبله للرزق».
]شستن ظروف و پاکیزه کردن خانه مایه گسترش روزی است[.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.