آیا صحیح است که سنّتها عقیده دارند سرانجام حضرت عیسی(علیه السلام) ظهور می کند و دنیا را پر از عدل و داد می کند؟

0 20

در کتاب سنن ابن ماجه که یکی از صحاح اهل سنّت است(۱) حدیثی روایت شده که این جمله در آخر آن آمده است: «و لا المهدی الا عیسی بن مریم یفی; مهدی جز عیسی بن مرم نیست». این جمله دلالت می کند بر این که مهدی موعود که جهان را پر از عدل و داد می کند حضرت عیسی بن مریم است.
ولی این حدیث از ناحیه کارشناسان رجال اهل سنّت مانند ذهبی منسک(مورد انکار) معرّفی شده است چنان که ذهبی در ترجمه(۲) یونس بن عبدالاعلی که ابن ماجه از او روایت کرده است می گوید: حدیث «لامهدی الاابن مریم جدّاً منکر» (مورد انکار) و همین مطلب را در ج ۳، ص ۵۳۵ کتاب مذکور آورده است.
زهرا(علیها السلام)(۴) معرفی می کند. و برای مهدی ویژگیها و صفات و نشانه های بسیار در احادیث شیعه و اهل سنّت ذکر شده است که هیچ کدام از آنها بر حضرت عیسی((علیه السلام))منطق نیست به کتاب منتخب الاثر مراجعه کنید.

آری در احادیث شیعه و اهل سنّت وارد شده است که هنگام ظهور حضرت
ـــــــــــــــــــــ
۱ – داراحیاءالکتب العربیه، ج ۲، ص ۱۳۴۰٫
۲ – میزان الاعدال، ج ۴، ص ۴۸۱، رقم ۹۹۰۹٫
۳ – دار احیاء الکتب العربیه، سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ۱۳۶۷٫
۴ – دار احیاء الکتب العربیه، سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ۱۳۶۸٫

مهدی((علیه السلام)) حضرت عیسی((علیه السلام)) از آسمان نازل می شود و پشت سر امام زمان((علیه السلام)) نماز می گذارد و شاید همین اقتدای حضرت علی((علیه السلام)) به امام زمان یکی از رموز موفقیّت و پیشرفت قیام آن حضرت می باشد زیرا با وجود این اقتدار تمام و مسحیان جهان به حضرت گرایش خواهند یافت.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.