ایا امامت ارثی است و اگر امامت ارثی نیست چگونه از امام حسین((علیه السلام)) به بعد امامت به فرزندان امام حسین((علیه السلام)) یکی پس از دیگری رسیده است؟

0 10

ما فرزندان امام حسین((علیه السلام)) را که امام می دانیم به خاطر این است که امامت آنان از ناحیه ی خدا منصوب و معیّن است نه بدین لحاظ که امامت امری ارثی است و پس از یک امام باید به فرزند وی منتقل گردد.
گواه، اینکه ما پس از امام حسن((علیه السلام)) به امامت فرزندان وی، بر همین اساس عقیده نداریم چون خداوند امامت را در فرزندان امام حسن((علیه السلام)) قرار نداده است. و اگر(بر فرض محال) خداوند، پس از امام حسین((علیه السلام)) هم دیگری را امام قرار داده بود بر ما، لازم بود که امامت وی را نیز نپذیریم.
و اینکه خداوند افراد مخصوصی را به این مقام بزرگ منصوب داشته بر اساس علم غیر محدود و گسترده ی او است که به لیاقتها و شایستگی های افراد به طور کامل واقف است. و لذا فرموده است: «الله اعلم حیث یجعل رسالته».
 
(بخش پاسخ به سؤالات )

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.