علاج ریا چگونه می باشد؟

0 19

برای درمان ریا باید یادی از تعریف و نشانه ها کرد ریا درخواست اعتبار نزد مردم با کارهای پسندیده در حالی که آن کارها ریشه درونی نداشته باشد مثل اظهار نماز و روزه و یا نوافل در حضور مردم و ترک آن در پنهان ریا چنان ظریف است که حتی با پاک کردن اشک چشم در مجلس تعزیه خود را بر ما تحمیل می کند اما علاج آن با توجه به تعریف، حالت روحی و فکری ریاکار نشان می دهد آن قدر که مردم و مقبول بودن نزد آنان را پذیرفته، حضور خدا و پاداش دهی خدا را قبول ندارد. او از این حقیقت غافل شده که حسابگر خداست، شاهد خداست، و رفعت و سقوط در نزد مردم هم به دست اوست. تفکر و توجه در چنین مراتبی که در دعاهای غنی شیعه نیز مشهور است آدمی را به نجات و درمان نزدیک می کند.
الهی ان وضعتنی فمن ذالذی یرفعنی و ان رفعتنی فمن ذالذی یضعونی; خدایا اگر تو مرا پست و کوچک نمایی چه کسی مرا بالای می برد؟ و اگر تو مرا رفعت و بلندی دهی چه کسی می تواند کوچکم نماید؟ دریافت تجربه تاریخ زندگی ریاکاران که سرانجام رسوا می شوند و خالصین بزرگی می یابند انسان را به خدا متصل می نماید و آن وقت از او مطلبد که الیه و فی اعین الناس فعظمنی; خدایا تو مرا در چشم مردم بزرگ گردان!
دانایی به فقر مردم و عجز آنان در دنیا و به ویژه در آخرت که پاداشی نخواهند داشت تأثیر زیادی دارد در حدیث آمده که خداوند روز قیامت آدمی را به مردم حواله داده و می فرماید تو برای آنان کار کردی پس از همانها مزدت را باز گیر! مرحوم نراقی استاد اخلاق در باب درمان این خطاب به نفس را ضروری دانسته اند. ریاکار به خود بگوید: ای جاهل! ادعای ایمان می کنی و شرم نداری که طاعت و عبادت خدا را به طمع مال و

ـ۶۷ـ
ستایش مردم می فروشی.
حیا نمی کنی که با پروردگار به وسیله این کارها استهزاء می کنی . آیا خشنودی مردم را با طاعت ریایی بدست می آوری؟ از خشم خدا و فساد عمل خود باک نداری!
آیا حضرت حق تعالی در نزد تو بی اعتبارتر از مشتی بندگان ناتوان است، در حالی که همه هستی در قبضه قدرت اوست.
خلاصه باید به خود تفهیم کرد که بار کج به منزل نمی رسد. اما نباید نا امید شده زیرا هر کار اخلاقی با تمرین و تدریج بدست می آید. و یکی از راههای مسلم نجات درخواست مصرانه از خود خداست که الهی اخلص نیاتنا فی معاملتک; خدایا انگیزه های ما را در معامله با خودت خالص گردان.آمین.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )

ـ۶۸ـ

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.