شخصی که بعد از ظهر مسافرت می کند و روزه دار است حکمش چیست؟

0 4

شخص روزه داری که از وطنش یا جایی که ده روز قصد ماندن دارد بعد از ظهر مسافرت کند، روزه آن صحیح است و تا مغرب باید روزه اش را به پایان برساند. و چنانچه مسافر قبل از ظهر به وطنش یا جایی که ده روز قصد ماندن دارد برسد و مفطری انجام نداده باشد، باید نیّت روزه کند و روزه او صحیح است.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.