اجرای حدّ زن چگونه است؟

0 49

در هنگام اجرای حد، باید بدن زن پوشیده باشد; تا موجب نگاه کردن به بدن برهنه وی نباشد و واقع شدن آن در مقابل مردان اشکال ندارد.

(بخش پاسخ به سؤالات )
پرسش : حد و دیه و تعزیز چیست؟
پاسخ : حدّ، در لغت به معنی منع است و در اصطلاح به آن دسته از مجازاتی که در قانون جزا مشخص شده است گفته می شود، که این مجازات بدنی بوده و دارای کمیّت و کیفیّت مشخص و ثابتی است. در نتیجه حداقل و اکثر ندارد.گاهی حد در یک معنای عام و وسیعی به کار می رود که شامل تعزیر و قصاص و دیات نیز می شود.
تعزیر، مجازاتی است با این مشخصات:
۱٫ حداکثر و حداقل دارد;
۲٫ حداکثر آن در قانون جزا تعیین شده است و باید به اندازه حد نباشد;
۳٫ تعیین حداقل نیز به اختیار قاضی است.
دیه: به کیفر نقدی که در قانون جزا نسبت به برخی از مجازات مطرح شده، اطلاق می شود.

حدّ زنا
پرسش : تازیانه زدن و سنگ زدن در اجرای حد الهی به چه کیفیّتی است؟
پاسخ : کیفیّت اجرای حد تازیانه زدن و سنگسار نمودن درکتب فقهی و در رساله ها مانند رساله تحریرالوسیله حضرت امام((قدس سره)) آمده است.
ایشان در تحریر می فرمایند: برای اجرای حد باید لباس های، مرد زناکار جز آنچه ساتر عورت اوست، بیرون آورده شود و در حالی که ایستاده است، با شدّت به او تازیانه زده شود و تازیانه باید از قسمت بالای بدن تا پایش جز سر و صورت و آلت تناسلی او توزیع گردد. ولی زن در حالی که نشسته است با لباس تازیانه زده می شود و در مورد سنگسار، شایسته است که سنگ ها کوچک باشد و جایز نیست که با آنچه سنگ بر آن صدق نمی کند، مانند سنگریزه و یا باسنگ های بزرگ صورت گیرد.

( بخش پاسخ به سؤالات )
پرسش : کیفیّت اجرای حکم سنگسار چگونه است؟
پاسخ : در رساله حضرت امام((قدس سره)) آمده است که مرد را برای سنگسار باید تا تقریباً کمر دفن کنند و زن را تا زیر سینه، و سزاوار است حاکم شرع وقتی می خواهد اجرای حد کند، به مردم اعلام کند تا حاضر شوند و احتیاط مستحب آن است که کسی که برگردن خود او حدّی هست، اقامه حد نکند.

( بخش پاسخ به سؤالات )

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.