چگونه می توان ریا را علاج کرد؟

0 13

برای درمان ریا در وهله اول باید یادی از تعریف و نشانه های آن کرد. ریا درخواست اعتبار نزد مردم با کارهای پسندیده است، در حالی که آن کارها ریشه درونی نداشته باشد، مثل اظهار نماز و روزه و یا نوافل در حضور مردم و ترک آن در پنهان. ریا چنان ظریف است که حتی با پاک کردن اشک چشم در مجلس عزاداری خود را بر ماتحمیل می کند.
اما راه علاج آن با توجه به تعریف مذکور تا اندازه ای مشخص است حالت روحی و فکری ریاکار نشان می دهد که آن قدر که مقبول بودن نزد مردم را پذیرفته مقبولیت نزد خدا و پاداش الهی را قبول ندارد. او از این حقیقت غافل شده که حسابگر خداست، شاهد خداست، و رفعت و سقوط در نزد مردم هم به دست اوست. توجه به چنین مراتبی که در دعاهای غنی شیعه نیز مشهور است، آدمی را به نجات و درمان نزدیک می کند:

ـ۲۰۳۵ـ
«الهی ان وضعتنی فمن ذالذی یرفعنی و ان رفعتنی فمن ذالذی یضعون; خدایا اگر تو مرا پست و کوچک نمایی، چه کسی مرا بالای می برد؟ و اگر تو مرا رفعت و بلندی دهی، چه کسی می تواند کوچکم نماید،».
آشنایی با تاریخ زندگی ریاکاران که سرانجام رسوا می شوند و مخلصان که بزرگی می یابند، انسان را به خدا متصل می نماید و از او می طلبد که:«الهی وفی اعین الناس فعظّمنی ;خدایا تو مرا در چشم مردم بزرگ گردان!».
دانایی به فقر مردم و عجز آنان در دنیا و به ویژه در آخرت که پاداشی نخواهند داشت، تاثیر زیادی دارد. در احادیث آمده است که خداوند در روز قیامت آدمی را به مردم حواله داده و می فرماید:«تو برای آنان کار کردی پس از همانها مزدت را باز گیر!» مرحوم نراقی، استاد اخلاق در باره درمان ریا این خطاب به نفس را ضروری دانسته که ریاکار به خود بگوید:«ای جاهل! ادعای ایمان می کنی و شرم نداری که طاعت و عبادت خدا را به طمع مال و ستایش مردم می فروشی؟ حیا نمی کنی که با پروردگار به وسیله این کارها استهزاء

ـ۲۰۳۶ـ
می کنی؟ آیا خشنودی مردم را با طاعت آلوده به ریا به دست می آوری و از خشم خدا و فساد عمل خود باک نداری؟ آیا حضرت حق تعالی در نزد تو بی اعتبارتر از مشتی بنده ناتوان است، در حالی که همه هستی در قبضه قدرت اوست».
خلاصه باید به خود تفهیم کرد که بار کج به منزل نمی رسد; اما نباید نا امید شد; زیرا هر کار اخلاقی با تمرین و تدریج به دست می آید که یکی از راههای مسلم نجات دخواست مصرانه از خود خداست که.«الهی اخلص نیاتنا فی معاملتک; خدایا انگیزه های ما را در معامله با خودت خالص گردان».آمین.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )

ـ۲۰۳۷ـ

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.