پدید آمدن حیات از نظر علم چگونه بوده است؟

0 12

از مسائلی که مورد توجّه عمیق دانشمندان زیست شناس بوده و هست مساله ی پیدایش حیات در زمین است. آنان در این زمینه تحقیقات و آزمایشهای فراوانی انجام داده اند. بر طبق تحقیقات آنان، در دوران های نخستین، زمین یک پارچه آتش بود و جز مواد مذاب و بخارهای فروزان و گازهای سوزان چیزی وجود نداشت. تنها چیزی که در زمین وجود داشت اتم بود. دورانهایی گذشت تا در اثر تحوّلات، حرارت این مواد مذاب تا اندازه یی تقلیل شد. بدان حد که اتمهای عناصر توانستند با یکدیگر ترکیب شوند. در اثر ترکیب اکسیژن ها و هیدروژن ها مولکولهای بخار آب بوجود آمد و نیز سایر اتمها با یکدیگر ترکیب شدند و مولکولها و مواد معدنی را تشکیل دادند. دورانهای دیگر گذشت و تحوّلات دیگری رخ داد و رفته رفته قشر زمین سرد شد و گازها تبدیل به قطرات آب شده به صورت بارانها و رگبارهای عظیم بر زمین فرو ریخت. رعد و برقها و تابش اشعه ی خورشید سبب پیدایش قعل و انفعالات شیمیایی شد و ذرات و مولکولهای نو ظهور و ترکیبات عجیب را بوجود آوردند.
بتدریج در اثر تحوّلات و گذشتن دورانهای مختلف مولکولها دارای خاصیّت تولید مثل شده و اوّلین رمز حیات یعنی سلولها بوجود آمدند.
و به دنبال آن در اثر موتاسیون(پیدایش خصائص و حالات جدید که در یک مادّه ی زنده قبلا وجود نداشته) سلولهای مختلف حیاتی بوجود آمد و با ترکیبات مختلف آنها انواع و اقسام گیاهان و نیز انواع مختلف حیوایات پدید آمد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )

ـ۶۳۴ـ

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.