چرا خداوند در قرآن، کتاب آسمانی ما فرموده که زیر بار ستم نروید، ولی وسایل رفاه انسان را فراهم کرده است؟

0 2

سنّت الهی بر این نیست که وسایل رفاه انسان در دنیا به گونه کامل فراهم باشد. دنیا، دار سختی و کوشیدن است و برای انسان ممکن نیست به تمام خواسته هایش دست یابد، مگر این که به حقوق دیگران تجاوز کند. وانگهی، کمال آدمی در رفاه جسمانی و مادّی نیست.
آنچه حقیقت انسان را تشکیل می دهد، روح اوست و روح در سختی و مشکلات و آزمایش به رشد و کمال می رسد و مبارزه با ستم نیز آزمایشی است برای انسان تا در پرتو آن به مقامات روحانی دست یابد.
 
( بخش پاسخ به سؤالات )

ـ۲۴۰ـ

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.