آیا انسان راخداوند از بین می برد یا طبیعت؟

0 4

جدا کردن طبیعت از خدا یعنی ؟؟؟ داشتن طبیعت را در مقابل خدا در حقیقت نشناختن خدا است زیرا کسانیکه خدا را با صفات کمالیه او شایسته می دانند همه… موجودات هر چه دارند از خدا دارند و بود و نبود آنها بدست خداست – صحیح است آب رفع تشنگی می کند ولی معنایش این نیست که خدا رفع تشنگی نمی کند بلکه خدا بوسیله آب رفع تشنگی می نماید خدا بوسیله نان آنسانرا سیر می نماید خدا بوسیله سلسله علل و معلولی که قرار داده است یک انسانی را در ۴۰سالگی و دیگری را در ۶۰سالگی میمیراند و در عین حالیکه علل و معلولات عادی مشغول کار هستند و خود آنها و کار از خدای متعال و قدرت اوست باز دست خدا هم بسته نیست یعنی می تواند.

باعلت مخفی و نیروی غیبی ماوراء الطبیعه یک مریض لاعلاج را شفا بدهد و یک شخص سالم را بمیراند در هر صورت طرح این سؤال با این وضع که آیا خدا انسانرا

میمراند یا طبیعت خدا انانرا سیر می کند یا نان خدا درخت را باور می کند یا آب ووو صحیح نیست زیرا طبیعت از خود چیزی ندارد و هر چه هست از خداست و خداست که سببها و علتها را ایجاد کرده است و مسبب الاسباب اوست.
پس عقیده و بخدا از نظر اسلام با عقیده به تأثیر علتها و سببها هیچ منافاتی ندارد چون – خداست که بوسیله سلسله علل و معالیل طبیعی یا ماوراءطبیعی کارها را انجام می دهد و از این رو صحیح است که گفته شود خدا فلانی را میراند در عین حالیکه صحیح است گفته شود سمی که خورد او را کشت و این دو کلام هر دو صحیح است و هیچ منافاتی با هم ندارد و نباید فکر کرد که یکی از این دو صحیح است تا این سؤال پیش بیاید که کدام صحیح است.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.