منشاء بیشتر تمایلات داخلی چیست؟

0 8

تمایلات و غرائزی که در درون ما می باشند فطری هستند و منشاء خارجی ندارند و این تمایلات به خاطر برگزاری نظام زندگی به نحو صحیح است.

البته آنچه در بیرون است موجب تحرّک این تمایلات می شود و به همین خاطر دستور به تعقّل و مواظبت بر چشم و گوش داریم که در ما افراط در اشباع نیاز را زنده نکند. «إِنّ السمع و الصبر و الفؤاد کلُ اولئک کان عنه مسئولا; گوش و چشم و فؤاد(ادراکات عالی باطنی) همه مورد پرسش واقع می شوند و مسئولند.(۱)»
شیطان و هوای نفس از درون ابراز تمایل می کنند و جلوه های دنیا و تعریفهای خلق از بیرون به آن نیازها دامن می زنند.

ـــــــــــــــــــــ
۱ – سوره اسراء، آیه ۳۶٫

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.