مقام عصمت برای پیامبران و امامان اکتسابی است یا اعطائی؟

0 6

بینش کامل و عمیقی که نسبت به مصالح و مفاسد زشتی و زیبائی کارها به پیامبران و امامان داده شده موهبتی است که از جانب خداوند به آنها که در اثر همین موهبت هیچگاه آلوده ی به گناه نشده اند.
البته به طوری که از دلیل های عقلی و نقی به دست می آید خداوند هر موهبتی را که به هر انسانی عنایت کرده بر اساس قابلیت و شایستگی او – بوده است و در مورد پیامبران وامامان نیر همین طور است یعنی نیروی عصمتی که به آنان داده نشود باز هم با دیگران فرق خواهند داشت – یعنی فداکاری و استقامت و انجام وظیفه و به طور کلی شایستگی آنان از – دیگران بیشتر خواهد بود.
این جمله در دعای ندبه گویای همین حقیقت است:
«و شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنّیه…….و علمت منهم الوفاء به فقبلتهم و قربتهم; بر آنان زهد در دنیا را شرط کردی و آنان این شرط را پذیرفتند و دانستی که به این پیامبران وفادار خواهند بود آنگاه آنان را پذیرفتی و مقرب درگاه خویش ساختی».
بنابراین الطاف خاصّ خداوند درباره ی پیامبران و امامان راستین بدان جهت بوده که می دانسته آنا در راه بندگی از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند و خود لیاقت این مقام را دارا هستند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.