آزمایش هایی که خداوند نسبت به ابراهیم((علیه السلام))کرد و ابراهیم((علیه السلام)) در آنها موفق شد و به مقام امامت و رهبری مردم رسید چه بود؟

0 17

در سوره بقره آمده است: «و اذا ابتلی ابراهیم ربّه بکلمات فاتمهّن قال انی جاعلک للناس اماماً(۶); و چون ابراهیم را پروردگارش باکلماتی بیازمود، و وی آن همه را به انجام رسانید». ]خدا به او[ فرموده: «من تو را پیشوای مردم قرار دادم».
براساس این آیه شریف خداوند پیامبر خود، ابراهیم((علیه السلام)) را با کلماتی آزمایش نمود. «کلمه» در اصطلاح قرآنی معضر در کلام نیست برحقایق عینی نیز اطلاق می شود. بنابراین ابراهیم((علیه السلام)) در اموری مورد آزمایش قرار گرفت و از آن موفق و پیروز سر برآورد.
بر اساس برخی از روایات آزمایشی که خاوند نسبت به حضرت ابراهیم((علیه السلام)) انجام داد مسأله ذبح فرزندش، اسماعیل بود که از آن سر افراز بیرون آمد و خداوند برای او فدایی فرستاد(۷).
برخی از مفسران از جمله مرحوم علامه طبرسی در تفسیر ارزشمند مجمع البیان تمامی اموری را که ابراهیم((علیه السلام)) در طول زندگی خود به آن به نحو احسن و کامل عمل کرد از جمله موارد آزمایش شمرده اند. اموری از قبیل دیدن ستارگان و ماه خورشید و نفی الوهیت از آنها; ذبح اسماعیل، افتادن در آتش توسط نمرود; مهاجرت کردن وی از دیار کفر و… که آیه: «و ابراهیم الذی وفّی; و ابراهیم، آنکه وفا نمود». به همین امر اشاره دارد یعنی ابراهیم به همه آنچه که خداوند ی امر کرده بود از جمله ذبح اسماعیل وفا نمود.
این مطلب را روایات چندی که درباره ازجمله ذبح اسماعیل مقام امامت یافتن ابراهیم((علیه السلام))تأیید می کند. از جمله روایتی از امام صادق((علیه السلام))نقل شده که: خداوند متعال قبل ازآنکه ابراهیم را بنی قرار دهد عبد خویش قرار داده بود; و قبل از آنکه وی را رسول و فرستاده خود به سوی مردم قرار دهد نبی قرار داده بود و قبل از آنکه او را خلیل خود قرار دهد رسول خود قرار داده بود ; و قبل از آنکه او را امام و رهبر جامعه قرار دهد خلیل قرار داده بود; پس آنگاه که تمامی این امور در او جمع شد به او فرمود: «به درستی که من تو را امام و رهبری برای مردم قرار دادم»(۸).
 
(بخش پاسخ به سؤالات )

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.