تاثیر اینترنت را چگونه ارزیابی می کنید؟ با چه راه کارهایی می توان از این پدیده برای گسترش فرهنگ اسلامی بهره جست ؟

0 4

اینترنت محصول علمی و فنی بشر است و مانند هر ابزاردیگری می تواند استفاده مثبت یا منفی داشته باشد بنابراین آنچه دارای اهمیت است بالابردن ضریب مثبت در ابعاد مختلف ( تکنولوژی ، فن آوری ،تبلیغ در اسلام و …) و جلوگیری کامل یا کاهش اثرات منفی این رسانه مهم جهانی می باشد مسلما ما برای دستیابی به توسعه ای سریع و همه جانبه وایجاد تمدن اسلامی و عقب نماندن از قافله علم و تمدن بشری نیازمنداستفاده از تکنولوژی وفن آوریهای پیشرفته می باشیم که یکی از مهمترین آن شبکه جهانی اینترنت است که در همه زمینه های علمی ، تحقیقی ، هنری ،سیاسی ، تاریخی ، مذهبی با همه فروعات و جزییات رشته های گوناگون می توان از آن بهره برد اما در عین حال از آن جا که مراکزی از طریق اینترنت اکنون اطلاعات غیر علمی و غیر انسانی در جهت یکسان سازی فرهنگی ،هنری ، سیاسی ، تاریخی ، مذهبی با همه فروعات و جزییات رشته های گوناگون می توان از آن بهره برد اما در عین حال از آنجا که مراکزی که از طریق اینترنت اکنون اطلاعات غیرعلمی و غیرانسانی در جهت یکسان سازی فرهنگی جهان و مسلط نمودن فرهنگ آمریکا و محو سایر فرهنگها و بالاخره تحقیق دهکده جهانی به رهبری آمریکا ارایه می نمایند صدها برابر مراکزی است که اطلاعات مفید و علمی و فنی ارایه می نمایند باید با ارایه مکانیزمی دقیق و حساب شده است .

توسط متخصصان از معایب و مضرات آن جلوگیری نمود در این راستا راه کارهای بهره بری صحیح از اینترنت در جهت گسترش فرهنگ اسلامی عبارتند از : ۱- تهاجم تبلیغی را باید با شیوه های نوین تبلیغی پاسخ داد با استفاده از اینترنت مجموعه آثار فرهنگی اسلامی رابه این شبکه جهانی منتقل نمود و راه آشنایی ملت های دیگر را با فرهنگ اسلامی فراهم ساخت در این مورد البته قدمهایی برداشته شده است . ۲- درکشورهای اسلامی با استفاده از شیوه نامه نگاری الکترونیکی با صاحب نظران ،جوانان کسانی که آمادگی دریافت پیام های اسلامی را دارند مکاتبه شود وسوالات و نیازهای آنان پاسخ داده شود .۳- فرهنگ غرب آسیب پذیری زیادی را دارد که با زیر سوال بردن آنها و آگاهی به نسل جوان کشورهای اسلامی و حتی غربی امواجی در مخالفت با آن را می توان ایجاد نمود .۴-دولت اسلامی باید یک شبکه واحد و مادر از مجموعه شبکه های داخلی ایجاد نماید و سپس ساختار خاصی را برای ارتباط با شبکه جهانی مشخص نماید حتی کشورهایی مانند فرانسه ساختار خاصی را برای اتصال به اینترنت ایجاد کرده است . ۵- باید راهی را برای گزینش اطلاعات جهانی پیدا کرد و ازورود اطلاعات آلوده از طریق شبکه جهانی جلوگیری کرد صاحب نظران معتقدند این از نظر تیوری و عملی امکان دارد با کنترل همه جانبه ارتباطات شبکه جلوی تماس با مراکز غیراخلاق گرفته شود.

( ر.ک مجله نگاه حوزه شماره ۶۲-۵۹ ارتباطات و نقش اینترنت در حوزه اطلاعرسانی دینی ، حمیدفغفور مغربی ص ۱۴۸ ) .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.