مراد از ( اسما ) در آیه ۳۱ سوره بقره چیست ؟

0 6

مفسران اسلامی حول این آیه زیاد بحث کرده اند و نظرات متفاوتی درباره ی آن مطرح کرده اند که در این جا به اختصار بدان اشاره می کنیم : الف . نظرعلامه ی طباطبایی : حاصل سخن ایشان این است که مراد از ( ( اسما ) ) در این جا، صرف تعلیم اسم و نام موجودات نیست ؛ زیرا نفس یادگیری لفظنمی تواند موجب برتری به ملایک باشد و ملایکه با توجه به عظمت مقامشان ، بدون وساطت الفاظ مقاصد را درک می کنند .از این رو، منظور ازعلم به اسما، علمی توام با کشف حقیقت و وجود موجودات است که درپشت پرده ی غیب از نظرها مستور می باشند و در نزد خداوند متعال به عنوان خزاین قرار دارند .خداوند هر اسمی را در این جهان ، به برکت آن ها دراندازه های معین ایجاد می کند؛ ( ( و ان من شی الا عندنا خزاینه و ما ننزله الابقدر معلوم ) ) ، ( حجر / ۲۱ ) ، بنابراین علم به همه ی این موجودات عاقل وغایب است که از طرف خداوند به آدم تعلیم گردید و باعث برتری و خلیفه گشتن وی بر روی زمین شد، ( علامه طباطبایی ، محمدحسین ، ترجمه المیزان ، ج ۱، ص ۱۵۲ – ۱۴۹ ) . فخر رازی نیز با مرجح دانستن این قول می گوید : ( ( روشن است که فضیلت در معرفت به حقایق اشیا، از معرفت به اسما آن ها بیش تر است . افزون بر آن ، تحدی خدا با ملایکه ، با علم به حقایق اشیا صحت پیدا می کند، نه با فرض آگاهی به صرف اسم ) ) ، ( فخررازی ،مفاتیح الغیب ، ج ۲، ص ۱۷۶ ) طبرسی هم ، با پذیرفتن این نظریه می نویسد : ( ( مراد از آن ، معانی اسماست نه خود اسامی ؛ زیرا اسم بدون معنا، فایده ای ندارد ) ) ، ( طبرسی ، مجمع البیان ، ج ۱، ص ۱۵۲ ) ب . اقوال دیگر هم گفته شده است از جمله : ۱ .مقصود از آن ، آگاهی به تمام چیزهایی است که به آبادانی دین و دنیا تعلق دارد؛ مثل جمیع اسامی ، صناعات ، عمارت زمین وآسمان ، اطعمه و ادویه ، استخراج معادن و غرس اشجار و منافع آن ها .۲٫مراد از آن ، اسما تمام مخلوقات با جمیع لغات آن هاست . ۳ .منظور، تعلیم اسما ملایکه و ذریه او است ، ( تفسیر فخررازی ، ج ۲، ص ۱۷۶ و مجمع البیان ، ج ۱، ص ۱۵۲ ) . ۴ .مراد از ( ( الاسما ) ) ، اسما ستارگان است ، ( آلوسی ،روح المعانی ، ج ۱، ص ۲۲۴، نشر دار احیا التراث ) . ۵ .مقصود از آن ،مرتبه ی شهود اسمایی و ظهور و تجلی اسما حسنای الهی است . این همان مرتبه ی والایی است که آدم از ملایک پیشی گرفت و به این وسیله برتری یافت ، ( فیض کاشانی ، تفسیر صافی ، ج ۱، ص ۷۴ و ۷۵، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه ) . ;

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.