مراد از ( ازواج مطهره ) در آیه ۷۰ زخرف چیست ؟

0 129

گفتنی است که مراد از ازواج در آیه ۷۰ سوره زخرف که می فرماید ( ( ادخلوا انتم وازواجکم … ) ) همان زن دنیوی انسان است که درصورت مومن بودن وی ، از ناحیه خدا خطاب می رسد که ای بندگان مومن من به همراه همسرانتان به بهشت داخل شوید .

به عقیده علامه طباطبایی مراد از ازواج همین همسران دنیوی است نه حوریان بهشتی ، به جهت این که آیه می فرماید : ( ( وارد شوید ) ) . بدیهی است که حوریان داخل بهشت واقع هستند .

برای آنهامعنا ندارد که گفته شود که دخل شوید .اما این که مومنان فوق از حوریان بهشتی نصیبی می برند یا نه ؟ پاسخش این است که اثبات یک چیز به معنای نفی غیر آن نیست .

اگر گفته شود علی در خانه هست ، به معنای نبودن شخص دیگر نمی باشد .ظاهر آیات دیگر بهره مندی از حوریان را برای هر مومنی به نوبه خود ثابت می کند .اما این که حور از چه جنس است ؟ حور در جنس واحدی نیست و به همسران بهشتی اعم از زن و مرد اطلاق می شود .

استاد حسن زاده آملی در نکته ۷۱۲ از کتاب هزار و یک نکته چنین می گوید : ( ( حور هم جمع احور است که نعت مذکر است .

یعنی : مرد آهوچشم و میش چشم و هم جمع حورا که نعت مونث است . یعنی : زن آهوچشم و میش چشم و همچنین عین هم جمع اعین است .

یعنی : مرد فراخ چشم و هم جمع عینا یعنی زن فراخ چشم ) ) . واما این که مونث آمدن صفت مطهره آیا دلیل است بر این که مراد از ازدواج زنان اند یا نه ؟ پاسخ این است که مونث بودن مطهره به لحاظ جمع آمدن ازدواج است .

زیرا در زبان عربی میتوان برای موصوف جمع حتی اگر مذکرباشد، صفت را به صورت مفرد مونث آورد .به عقیده علامه طباطبایی ، منظور ازازدواج همسران بهشتی اند که از تمام آلودگی ها و عیوب بدنی و اخلاقی که مانع از انس و الفت تمام در میان مرد و همسرش می شود، پاک هستند ( ر.ک : ترجمه المیزان ، ج ۱، ص ۱۱۲ ) .

ازاین رو در نظر برخی مانند استاد جوادی آملی همچنان که ازدواج از نظر لغت میان مرد و زن به کار می رود، در ظاهر آیه هم به صورت عموم به کار رفته است .

یعنی برای هر یک از انسان های مومن و دارای عمل صالح در بهشت همسرانی پاک مهیا گردیده است . اما از ظاهر گفته برخی دیگر مانند علامه طباطبایی و طبرسی استفاده می شود که گرچه ازدواج از نظرلغت عموم است اما سیاق آیه به قرینه ذکر نسا در آیه ۱۴ از سوره آل عمران دلالت دارد بر این که مراد از آن زنان اند نه مردان ، ( ترجمه المیزان ، ج ۳، ص ۱۹۵ به بعد ) . ;

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.