با توجه به آیات و روایات ، شب قدر یک شب است ولی چطور ما زودتر ازکشورهای عربی شب قدر می گیریم ؟

شب قدر
0 15

شب قدریک شب بیش نیست و آغاز و انجام آن ۲۴ ساعت ؛ یعنی ، به اندازه یک دور گردش کره زمین است و در این مدت تدریجا تمام زمین را فرا می گیرد.به عبارت دیگر شب قدر در سطح کل کره زمین به اندازه یک شبانه روز در هرجایی از کره است . بنابراین ، هر قسمتی از کره زمین در پاره ای از آن قرارمی گیرد .از این رو اگر کسی آن را شبی در ایران درک کند و سپس به کشوردور دستی سفر نماید و شب بعد در آن جا مجددا لیله القدر را درک کند،در واقع یک شب بیشتر نبوده است ؛ زیرا شب بعد استمرار همان شب وپاره دیگری از آن واحد زمانی است و فاصله شدن روز در بین دو نقطه ، آن رابه دو شب تبدیل نمی کند؛ زیرا از ۲۴ ساعت خارج نشده و آنچه در نظر این فرد شب دوم است ، در واقع مراحل پایانی همان ۲۴ ساعت می باشد و درنتیجه همه آثار مترتب بر آن مانند تعیین مقدرات ، یک بار بیش نیست. به همین نسبت مساله شب نیمه شعبان و … نیز روشن می شود .به عبارت دیگر همه ً شب ها یا روزها همین حالت را دارند که در عرض ۲۴ ساعت به صورت متخالف و تدریجی کل زمین را پوشش می دهند .

مطالب مشابه:

با توجه به اینکه ملایکه بعد زمانی و مکانی ندارند نزول آنها در شب قدر که زمان معینی است چگونه تصور می شود؟
اگرشب قدریک شب واحداست پس چرادرکشورهای مختلف فرق می کند ؟
اگر شب قدر برای پیامبر ( ص ) و ایمه ( ع ) معلوم بود چرا روز دقیق آن را معلوم نکردند؟
شب قدر هر سال با سال دیگر از لحاظ زمانی فرق می کند پس واقعا شب قدرکدامین شب از کدامین فصل سال بوده است ؟
چرا بایستی اصلا شب قدری وجود داشته باشد؟ و چرا باید وحی نازل شود؟

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.