( عرش ) به چه معناست ؟

0 29

عرش : این واژه حکایت گر موجودی است که نسبتش با همه ً موجودات یا خصوص عالم اجسام و مادی ، بسان نسبت سریر پادشاه به کشور است . هم چنین نسبتش به خداوند سبحان ، مانند نسبت سریر سلطان به سلطان است. به عبارت دیگر، ( ( عرش ) ) ، مرتبه ای از وجود است که تمام صفات خداوندسبحان ، در آن تجلی کرده است . جایگاه پادشاه که مقام صدور احکام است ، ( ( عرش ) ) نیز همان مقام صدور احکام تفصیل یافته موجودات است ؛ یعنی ،در آن مقام ( ( وجوه ) ) تمام موجودات و وجودهای شریف آنها، به طورتفصیلی حضور دارند .از آن جا که گستره ً عرش مجرد و مادی را در بر می گیرد،خود یک موجود مجرد است . از این رو، فعلیت های تمام موجودات مادون ،نزد خداوند سبحان و برای او با تمام وجودشان ، حضور دارد و به همین جهت عرش از مراتب علم خداوند به شمار می رود .;

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.