صدقه و کارهای خیر چه آثاری دارند؟

0 5

صدقه دادن و به طور کلی انجام کارهای خوب بلا و گرفتاری را از انسان دور می نماید .البته بعضی امور تقدیر حتمی است و قابل پیشگیری و دور نمودن نیست . در این صورت صدقه و کار نیک نمی تواند آن را دفع نماید .اما ثواب و نتیجه صدقه و کار نیک برای شخص محفوظ است و هم چنین با صدقه دادن و انجام کارهای خوب بعضی بلایا تخفیف می یابد و یا تغییرجهت و موضوع می دهد .مثلاً چه بسا در آن مسافرت حادثه ای به مراتب سنگین تر و بدتر از این در انتظار شما بوده که با دادن صدقه تنزل یافته و در این میان تنها کیف پول و مدارک شما مفقود گردیده است . صدقه دادن مطمیناً موثر است اما این اثر صورت های گوناگون دارد .صورتی از آن دفع و رفع بلا است و صورت دیگر آن تخفیف بلاو یا تغییر جهت دادن آن. ;

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.