چرا شکل مبارزه امامان معصوم ( ع ) بعد از امام حسین ( ع ) بیشتر مبارزه پنهانی بود؟

0 8

علت تفاوت در شکل مبارزه ایمه ( ع ) مقتضیات زمان است در حقیقت کلید فهم مبارزه علنی و پنهانی امامان معصوم ( ع ) راباید در مقتضیات زمان جستجو کرد .اینکه امام حسین ( ع ) قیام کرد و امام حسن ( ع ) صلح کرد تنها عامل این دو برخورد متفاوت زمان و فهم درست زمان است ؛ صلح امام حسن ( ع ) و یا مکتب علمی امام صادق ( ع ) در باطن همان مسیر را طی می کرد که امام حسین ( ع ) با جنگ آن هدف را دنبال می کرد؛ و الا صلح و سازش با ظلم و ظالم در هیچ زمانی و مکانی و به هیچ شکلی جایز نیست . بنابراین در تاریخ زندگی ایمه ( ع ) تنها شکل مبارزه فرق می کند و گرنه همه یک هدف را دنبال می کردند و این تفاوت معلول زمان است و هر زمان شگرد خاص خودش را دارد، لذا تحقق هدفی که امامان دنبال می کردند گاهی با قیام به شمشیر است و زمانی با پذیرش صلح است. و گاهی نیز با دعا و نشر معارف اسلام می باشد .برای آگاهی بیشتر در این زمینه ، ر.ک : ۱ .( سیری در سیره ایمه اطهار ( ع ) ، شهید استاد مرتضی مطهری ،انتشارات صدرا .) ۲ .( حیات فکری و سیاسی امامان شیعه ، رسول جعفریان ،انتشارات انصاریان ) . ۳ .( سیره پیشوایان ، مهدی پیشوایی ، نشر موسسه ً امام صادق ( ع ) ) . ;

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.