آیا فشار قبر جسمی است یا روحی ؟ آیا این درست است که جنازه مومن را از قبری به قبر دیگر انتقال می دهند؟

0 15

انسان بعد از مرگ وارد برزخ می شود و تا هنگامی که قیامت بر پا نشده است ، آن جا می ماند و از کیفر و عذاب ، یا ثواب ونعمت برخوردار می شود .عالم برزخ ، تعبیر دیگر قبر است . امام صادق ( ع ) می فرماید : ( ( البرزخ هو القبر و هو الثواب و العقاب بین الدنیا و الاخره ؛برزخ همان عالم قبر است که پاداش و کیفر میان دنیا و آخرت است ) ) ، ( تفسیر نمونه ، جلد ۱۴، ص ۳۱۹ و تفسیر نور الثقلین ، جلد ۲، ص ۵۵۳ ) . درروایت دیگری آمده است کسی از امام صادق ( ع ) پرسید : برزخ چیست ؟امام ( ع ) فرمود : ( ( القبر حین موته الی یوم القیامه ) ) ، ( تفسیر نمونه ، جلد۱۴، ص ۳۱۹ ) روح انسان بعد از پایان زندگی این جهان ، در اجساد لطیفی که به آن بدن مثالی یا برزخی می گویند، قرار می گیرد .امام صادق ( ع ) می فرماید : ( ( فی ابدان کابدانهم ؛ بدن های برزخی مومنان ، مانند بدن های دنیوی آن هاست ) ) ، ( بحارالانوار، ج ۶، ص ۲۶۸ ) . پس عذاب قبر و برزخ ،هم روحی است و هم جسمی ؛ البته نه همین جسم دنیوی ، بلکه مانند و مثال آن . – با توجه به این نکته که مقصود از قبر همان عالم برزخ است نه این قبرظاهری که میت را در آن جای می دهند معلوم می شود فشار یا وحشت قبر به این معنا نیست که قبر مرده را بر او تنگ کنند که بدن او در فشار قرارگیرد .بلکه میت بعد از آن که از دنیا و زندگی و متعلقات آن دست می کشد و وارد برزخ می شود و جای ناشناخته ای را می بیند، این وضعیت وحالات در بدو ورود دست بدست هم داده و وحشت و سختی و فشار به خصوصی را برای او ایجاد می کند .امام می نویسند : ( ( … فرضا که انسان مبتلای به معاصی دیگر نگردد – گرچه بعید بلکه محال عادی است – خودتعلق به دنیا و محبت به آن اسباب گرفتاری است . بلکه میزان در طول کشیدن عالم قبر و برزخ همین تعلقات است هر چه آن ها کمتر باشد .برزخ وقبر انسان روشن تر و گشاده تر و مکث انسان در آن کمتر است ، ( چهل حدیث ،حدیث ششم / ۱۲۴ ) . – اصل مساله صحیح است . موارد و مکاشفات زیادی نیز در این باره نقل شده است . اما این بدان معنا نیست که جنازه ً میت را ازآن قبر به قبر دیگری انتقال دهند، بلکه روح آن میت است که منتقل می شود و در میان امواتی که در جای دیگر هستند به سر می برد .چنانکه روحبعض اموات به قبرستان وادی السلام در نجف اشرف منتقل می شوند.شاهد بر این مطلب روایت ذیل است . اصبغ بن نباته می گوید حضرت علی ( ع ) در سرزمین نجف درباره ارواح مومنان چنین فرمود : ( ( اگر پرده ازمقابل چشم شما برداشته شود ارواح مومنان را می بینید که در این جا حلقه حلقه نشسته اند و یکدیگر را ملاقات می کنند و سخن می گویند اینجا جایگاه مومان است … ) ) ، ( تفسیر نمونه ۱۴ / ۳۱۹ ) . ;

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.