انتظار در زمان غیبت امام زمان ( عج ) چه معنایی دارد و مقصود از انتظارفرج چیست ؟

0 6

درک دقیق معنای انتظار مبتنی بر فهم جامع اندیشه مهدویت است واندیشه مهدویت را باید با توجه به مجموعه معارف اسلامی و در راستای هدف کلی دین اسلام د ید . بنا بر آموزه های دینی ، مهدی ( عج ) روزی ظهور کرده و وعده های الهی را به اجرا درمی آورداو برپا کننده حکومت صالحان می باشد و مومنان به میزان ایمان وعمل صالحشان در حکومت مهدی ( عج ) قرب و منزلت دارند .این اندیشه پایانی زیبا و نورانی برای جریان زندگی انسان تصویر میکندو عامل شعله ور شدن امید در دل های مومنین است . امید به ظهور مهدی ( عج ) همان امید به خداست . امید موتور حرکت انسان در زندگی است و امید به مهدی ( عج ) عامل حرکت استوارتر انسان در مسیر خوبی ها یعنی همان هدف اصلی دین می باشد .مقصود از انتظار فرج ، امید ودلبستگی به مهدی ( عج ) است. بنابراین انتظار فرج مقصود دین به تعبیر شهید مطهری ، انتظاری سازنده ونگه دارنده ، تعهدآور، نیروآفرین و تحرک بخش است . به گونه ای که خودنوعی عبادت و حق پرستی است . برخی به خطا به گونه ای اندیشه مهدویت را تصویر می کنند که انتظار براساس آن به معنای کمک به رشد ظلم و فساد وپرشدن دنیا از گناه می باشد در حالی که بی شک چنین اموری با هدف دین بیگانه است ، بنابراین انتظار و عشق به مهدی ؛ یعنی ، عشق به همه خوبی هاو امید اقامه همه خوبی ها در دنیا این عشق و امید عاملی است که انسان راوامی دارد تا هر چه بیشتر و محکم تر در راه خوبی ها قدم بردارد، پس انتظارفرج مسئولیت آفرین است . بحث در این موضوع نیاز به مطالعه بیشتری دارد .منابع زیر بسیار مفید است : ۱- قیام و انقلاب مهدی ، شهید مطهری ،صدرا، تهران ( این کتاب اساسا به معنای انتظار پرداخته است ) . ۲- امامت ومهدویت ، آیت الله صافی ، انتشارات اسلامی قم ، ۱۳۷۵ ( این اثر به مجموعه ای از بحث ها پیرامون امام مهدی ( عج ) پرداخته و خصوص بحث انتظار نیز یکی از فصلهای کتاب است ، ج ۱، ص ۳۵۱ – ۳۹۸ ) . ;

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.