درباره اعتقاد (مفوضه) توضیح دهید.

0 7

مفوضه : تفویض به معنی واگذار کردن است . این عنوان به کسانی گفته می شود که عقیده دارند خداوند امور عالم را به حضرت محمد و یا حضرت علی (ع) واگذار و قدرت و اختیار آفرینش وتدبیر عالم را به آنان تفویض کرد .

علاوه بر این مطلب مهم ترین اعتقادات آنهاعبارت است از :

۱- ایمه شریعت ها را نسخ می کنند.

۲- ملایکه بر ایمه فرودمی آیند و به آنها وحی می رسانند.

۳- حضرت رسول ( ص ) و ایمه ( ع ) خالق موجودات و رازق آنهایند.

۴- حقیقت صفاتی که در قرآن به عنوان صفات خداوند ذکر شده است مانند واحد، صمد، قادر، خالق ، باری و حی ازخداوند قدیم ساقط شده و به آنهایی منتقل شده که امر به آنها واگذار شده است یعنی حضرت رسول ( ص ) و ایمه ( ع ) و …در این باب نگا :

۱- المقالات والفرق ، سعد بن عبدالله بن ابی خلف اشعری قمی ، تصحیح محمد جوادمشلور، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی تهران ، چاپ دوم ، ۱۳۶۱، ص ۶۱ – ۶۰ ۲- والاعتصام ، ابراهیم بن موسی بن محمد مخمی غرناطی ،مطبعه السعاده قاهره ، ۱۳۳۲ ق ، ج ۲، ص ۲۱۹ نام رهبر این فرقه ذکر نشده است ، از این رو اثبات وجود این فرقه از نظر تاریخی مشکل است .

اما درعین حال روایات زیادی از ایمه وارد شده است که در آنها مفوضه به عنوان گروهی جدای از غلات قرار گرفته اند ( بحارالانوار، ج ۲۵، ص ۳۴۵ ) از این گروه به خصوص در زمان امام رضا (ع) فراوان نام برده شده است بدون این که نامی از پیروان و یا رهبر این گروه ذکر شده باشد

.در لسان روایات مفوضه با این اعتقادات مشرک خوانده شده اند، ( نگا : همان ، ج ۲۵، صص ۳۲۸ و۳۲۹ ) .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.