چگونه عصمت انبیاء(ع) با عد ل خدا سازگار است ؟

0 7

این پرسش در چند مرحله بررسی می شود : آیا منشاء فضیلت و کمال انسانی ، داده های الهی به او است و یا چگونگی پا سداشت و بهره وری از آن داده ها؟ مثلاً خدای سبحان به هر شخصی نعمت های فراوان داده است ، آیا به صرف این نعمت ها می توان درباره آن شخص قضاوت کنیم و آیا مراحل کمال او بر این اساس تعیین می شود یا سعی و تلاش خود او ملاک و معیار کمال و تعالی او است ؟ در قرآن کریم آمده است : ( ( لیس للانسان الا ما سعی ؛ برای انسان نیست مگر آن مقداری که خودش سعی و تلاش نماید ) ) . بنابراین صرف داده ها و نعمت های الهی تعیین کننده حقیقت و کمال و تعالی آدمی نیست . پیشوایان معصوم ( ع ) در دعاهای خود بر خدا پناه می برد ند و از اومی خواستند که آنان را به خود واگذار نکند، نشان می دهد که هر چقدرداده ها بیشتر باشد، خوف خطر نیز بیشتر خواهد بود . به علاوه می توانیم به خودمان مراجعه کنیم که آیا این تعداد داده های الهی را توانسته ایم به طور صحیح نگه داری نموده و در راه های درست به کار ببریم ؟ چه تضمینی برای ما وجود دارد که اگر آن داده های الهی را می داشتیم ، موجب وبال و گرفتاری برای ما نمی شد؟ اگر با این د ید نگاه کنیم که نعمت های الهی هر چقدر بیشتر باشد، خوف خطر نیز بیشتر و مسئولیت نیز سنگین تر خواهد بود، و صرف وجود این نعمت ها تعیین کننده نیست و معیار و ملاک نهایی سعی و تلاش خود آدمی است ، آن گاه دریافت ما ازمطلب متفاوت خواهد شد؛ زیرا نعمت ها و داده های الهی از سویی زمینه ساز رشد و تکامل را برای آدمی فراهم می آورد و از طرف دیگر به مسئولیت او می افزاید و هر دو جنبه نفع و خطر در آن وجود دارد.;

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.